1 007 100 zł
  • 3 099,30 m²
Oferta biura nieruchomości

Lokal użytkowy, 3 099,30 m², Kędzierzyn-Koźle

1 007 100 zł
Oferta biura nieruchomości
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S A w upadłości likwidacyjnej
602
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

  • Powierzchnia: 3 099,30 m²
  • Rynek: wtórny
  • Piętro: 1

Opis

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych S.A.
w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
informuje o ogłoszeniu na łamach Gazety Wyborczej
w dniu 29.01.2019r. (wydanie ogólnopolskie)
o sprzedaży z wolnej ręki

nieruchomości zabudowanej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu
przy ul. 24 Kwietnia 4, na którą składają się:


prawo użytkowania wieczystego gruntu jako działki nr: 2255/7 o pow.: 0.0558ha zabudowanej budynkiem socjalno-biurowym o pow. użytkowej: 445,40m2 i kubaturze 2.150m3 (KW nr: OP1K/00037741/5)

prawo użytkowania wieczystego gruntu jako działki niezabudowanej nr 2255/10 o pow.: 0.0205ha (KW nr OP1K/00031877/5)

prawo użytkowania wieczystego gruntu jako działki niezabudowanej nr 2255/11 o pow.: 0.0104ha (KW nr OP1K/00031877/5)

prawo użytkowania wieczystego gruntu jako działki nr: 2255/12 o pow.: 0.7716ha (KW nr OP1K/00031877/5) zabudowanej następującymi budynkami i budowlami:

- budynek warsztatowo-magazynowy o pow. użytkowej: 580,00m2 i kubaturze: 1.950m3

- budynek administracyjno-warsztatowy o pow. użytkowej: 870,00m2 i kubaturze: 4.456m3

- budynek magazynowo-warsztatowy o pow. użytkowej: 386,60m2 i kubaturze: 1.263m3

- budynek stolarni z magazynem o pow. użytkowej: 402,00m2 i kubaturze: 1.655m3

- wiata magazynowa o pow. użytkowej: 160,90m2 i kubaturze: 644m3

- wiata stalowa magazynowa o pow. użytkowej: 211,80m2 i kubaturze: 804m3

- budynek stacji paliw o pow. użytkowej: 42,60m2 i kubaturze: 130m3

za cenę nie niższą niż: 1.007.100,00zł. netto plus należny podatek VAT, co stanowi 30% wartości oszacowania

1. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać na: (w tym: operat szacunkowy nieruchomości – zakładka ”Oferta sprzedaży nieruchomości” i Regulamin Sprzedaży – zakładka ”Ogłoszenia i przetargi”) oraz pod nr telefonu: 602 154 063 lub za pośrednictwem adresu email:

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

2. Warunkiem rozpoznania oferty jest wpłata wadium w kwocie 100.000,00 zł. na konto masy upadłości nr rachunku: 60 1500 1894 1218 9003 2558 0000 w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia o sprzedaży oraz załączenie do oferty potwierdzenia wpłaty wadium, które podlega zwrotowi w ciągu 3 dni w przypadku gdy oferta nie została wybrana. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia. Wadium to przepada w razie nie zawarcia umowy sprzedaży z winy oferenta.

3. Oferty pisemne należy składać w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia o sprzedaży w zamkniętych kopertach na adres: Syndyk Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych S.A., 44 – 100 Gliwice 1, skrytka pocztowa 113 z adnotacją ”Oferta na sprzedaż nieruchomości położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. 24 Kwietnia 4.”

Wymogi formalne oferty zostały ściśle określone w Regulaminie Sprzedaży.

4. Wybór oferty nastąpi w terminie do 7 dni od upływu terminu do składnia ofert.

5. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie maksymalnie trzech miesięcy od daty Postanowienia Sędziego Komisarza w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

6. Syndyk zastrzega sobie pierwszeństwo wyboru Kancelarii Notarialnej dla zawarcia aktu notarialnego.

7. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od procedury sprzedaży bez podania przyczyny.

Ponadto syndyk masy upadłości informuje, iż dodatkowo prowadzi

wyprzedaż mebli i urządzeń biurowych.

Kontakt:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A. w upadłości likwidacyjnej
tel: 602 154 063


Informacje dodatkowe

  • usługowy

Mapa


Inne ogłoszenia Monitor Urzędowy


Nr oferty w Otodom: 57544204
Nr oferty w biurze nieruchomości: 6388/3186/OOS
Data dodania: 2 months ago
Data aktualizacji: 16 days ago