Lokal użytkowy, 2 942,59 m², Lubin

Lubin, kamieński, zachodniopomorskie

6 012 700 zł
Kontakt
  • Cena 6 012 700 zł 2 043 zł/m²
  • Powierzchnia 2 942,59 m²
  • Rynek: wtórny
  • Przeznaczenie lokalu: hotelowy
 • Media

  • prąd
  • gaz
  • kanalizacja
  • woda

Opis

Do sprzedaży nieruchomość zabudowana położna w Lubinie przy ul. Głównej 6, o powierzchni działki 1,3075 ha.
Nieruchomość wykorzystywana jest jako ośrodek kolonijno-szkoleniowy.
Nieruchomość jest w całości ogrodzona i zagospodarowana. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi - ul. Głównej oraz infrastruktury technicznej.
Na działce usytuowanych jest sześć budynków o łącznej powierzchni netto 2.942,59 m2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie
Oddział w Szczecinie
ul. Matejki 22, 70-530 Szczecin

ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej

w Lubinie g. Międzyzdroje przy ul. Głównej 6,
stanowiącej działkę gruntu
ld dz. 320704_5.0024.7 - B-RVIz - o pow. 1,3075 ha
Dla w/w nieruchomości prowadzona jest przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świnoujściu księga wieczysta KW SZ1W/(pokaż numer).

Na w/w działce gruntu usytuowane są następujące budynki:
-/ nr 1 - o pow. netto: 956,77 m2,
-/ nr 2 - o pow. netto: 859,82 m2,
-/ nr 3 - o pow. netto: 318,10 m2
-/ nr 4 - o pow. netto: 318,10 m2
-/ nr 5 - o pow. netto: 318,10 m2,
-/ budynek kotłowni- o pow. netto 171,70 m2

Cena wywoławcza wynosi 6 012 700,00 zł
(słownie: sześć milionów dwanaście tysięcy siedemset zł.)
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług

Przetarg - licytacja ustna odbędzie się
w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie przy ul. Matejki 22 w dniu 07 grudnia 2018 r. godz. 11:00 - pok. 115.
Jedno postąpienie nie może być niższe niż 60.130 zł (sześćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści zł)
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium
w wysokości
300.700,00 zł (słownie: trzysta tysięcy siedemset złotych)
w terminie do dnia 03 grudnia 2018 r. na rachunek bankowy prowadzony dla ZUS
- PKO BP 94 1020 5590 0000 0002 9330 7017, z dopiskiem:
- wadium za sprzedaż nieruchomości w Lubinie ul. Główna 6?

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług(Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości korzysta ze zwolnienia od podatku VAT. W/w nieruchomość nie jest obciążona zobowiązaniami wobec osób trzecich. Budynki 1, 2, 3, 4, 5, posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej, budynek kotłowni nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej. Cena nieruchomości ustalona w przetargu płatna będzie w całości przed zawarciem aktu notarialnego przenoszącego własność. Za datę dokonania wpłaty całej kwoty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Organizatora przetargu. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do złożenia zgłoszenia uczestnictwa w przetargu w zaklejonej kopercie z adnotacją: ? przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Lubinie ul. Główna 6 ? nie otwierać przed 07 grudnia 2018 r. godz. 11:00? w sekretariacie Oddziału ZUS w Szczecinie przy ul. Matejki 22 pok. 113 (sekretariat ZUS) w terminie do dnia 06 grudnia 2018 r. do godz. 1500, w której muszą być umieszczone dokumenty i oświadczenia, o których mowa w regulaminie przetargu.

Złożenie zgłoszenia uczestnictwa w przetargu i wpłata wadium stanowi równocześnie zobowiązanie Oferenta do przystąpienia do przetargu. Jeżeli pomimo złożenia zgłoszenia uczestnictwa i wpłacenia wadium Oferent nie przystąpił do przetargu bądź przystąpił do przetargu, ale nie zaoferował ceny zakupu równej cenie wywoławczej powiększonej o wartość postąpienia - wadium wpłacone przez takiego Oferenta nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe warunki sprzedaży opisanej wyżej nieruchomości, warunki udziału w przetargu oraz sposób przygotowania zgłoszenia uczestnictwa zawarte są w Regulaminie przetargu, z którym Oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem zgłoszenia. Regulamin dostępny jest w siedzibie Oddziału ZUS w Szczecinie przy ul. Matejki 22 pok.153 lub na stronie / ZUS: strona główna / polecane / sprzedaż i wynajem nieruchomości
Osobą do kontaktów w sprawie uzyskania szczegółowych informacji na temat nieruchomości, wizji lokalnej oraz regulaminu przetargu jest Andrzej Kiempski, mail: lub telefonicznie tel. (pokaż numer)

Uwaga: zgodnie z przepisami art. 38 ust.1 ustawy z dnia 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018 r. poz.1182 z późn. zm.) w przypadku sprzedaży nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej kwotę 5 000 000 PLN organizator przetargu zobowiązany jest do uzyskania zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej na jej sprzedaż.
Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 20.07.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2017 r. poz. 1529 z późn. zm.) i na zasadach określonych w w/w ustawie, Krajowemu Zasobowi Nieruchomości (KZN) przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. W związku z powyższym podpisanie aktu notarialnego umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości będzie możliwe po uzyskaniu zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej oraz w przypadku niewykonania prawa pierwokupu przez KZN.

Pokaz wiecej...
!

Błąd podczas ładowania mapy

Prosimy spróbuj ponownie później

W pobliżu...

Lubin, kamieński, zachodniopomorskie

Spróbuj oddalić mapę, żeby wyświetlić więcej punktów w tej okolicy.

Raport cen ofertowych

Na bazie cen w serwisie Otodom

kamieński: zakres cen ofertowych

Lokale użytkowe

6 012 700
Min.
65 000
Max.
23 000 000

96%

lokali użytkowych w tym powiecie ma niższą cenę

Porównywalne lokale użytkowe poniżej 6 012 700 zł

Wszystkie lokale użytkowe poniżej 6 012 700 zł

Średnie ceny ofertowe Lokale użytkowe

Powiat

kamieński

od 65 000 zł do 23 000 000

Ta oferta
6 012 700
+132%
Śr. Cena
2 587 640

Cena 132% powyżej średniej


zachodniopomorskie

Województwo

zachodniopomorskie

od 4 445 zł do 35 000 000

Ta oferta
6 012 700
+359%
Śr. Cena
1 307 910

Cena 359% powyżej średniej


kamieński

Powiat

kamieński

od 3 zł/m² do 19 302 zł/m²

Ta oferta
2 043 zł/m²
-49%
Śr. Cena
4 054 zł/m²

Cena/m² 49% poniżej średniej


zachodniopomorskie

Województwo

zachodniopomorskie

od 2 zł/m² do 19 302 zł/m²

Ta oferta
2 043 zł/m²
-59%
Śr. Cena
5 036 zł/m²

Cena/m² 59% poniżej średniej


kamieński
kamieński: średnie ofertowe ceny sprzedaży

Nr oferty w Otodom: 56451340

Nr oferty w biurze nieruchomości: 10272

Liczba wyświetleń strony: 140

Data dodania: ponad 14 dni temu

Data aktualizacji: ponad 14 dni temu