Lokal użytkowy, 2 729 m², Grodziec

Grodziec, śląskie, GRODZIEC ŚLĄSKI

3 700 000 zł
Kontakt
    • Cena 3 700 000 zł
    • Powierzchnia 2 729 m²
    • Rynek: wtórny
    • Piętro: parter
    • Przeznaczenie lokalu: usługowy

Opis

Zarząd Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski
imienia Prof. Mieczysława Czai Sp. z o.o., Grodziec Śląski 3, 43-386 Świętoszówka


OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntów
i własności posadowionych na nich budynków


wariant 1. nieruchomość

w Grodźcu Śląskim stanowiąca zabudowane działki o nr ewid. 20/42, 20/43, 47/5, o łącznej powierzchni 1,8783 ha (KW BB1B/(pokaż numer) i BB1B/(pokaż numer))


wariant 2. nieruchomość

w Grodźcu Śląskim stanowiąca działkę o nr ewid. 20/43 o powierzchni 1,5753 ha zabudowaną budynkami gospodarczymi (KW BB1B/(pokaż numer))


CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI to:

Wariant nr 1: 3.700.000 zł (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy złotych)

Wariant nr 2: 2.400.000 zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych)


Opis nieruchomości:

Wariant nr 1. Użytkowanie wieczyste działek 20/42, 20/43, 47/5, o łącznej powierzchni 1,8783 ha oraz własność posadowionych na nich budynków: biurowy (zabytkowa oficyna), magazyn nawozów, stodoła z przybudówką, warsztaty, laboratorium, budynek warsztatowo-magazynowy, garaże, garaże traktorów, wiata na maszyny, budynek wagi, budynek – magazyn paliw, o łącznej powierzchni użytkowej 2 729 m2.


Wariant nr 2. Użytkowanie wieczyste działki 20/43 o powierzchni 1,5753 ha oraz własność posadowionych na niej budynków: magazyn nawozów, stodoła z przybudówką, warsztaty, laboratorium, budynek warsztatowo-magazynowy, garaże, garaże traktorów, wiata na maszyny, budynek wagi, o łącznej powierzchni użytkowej 2 228 m2.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości:

Wariant nr 1. 370.000,- zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych)

Wariant nr 2. 240.000,- zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych)

na konto Zakładu 10 8117 0003 0016 2841 2000 0010 do dnia 26.06.2018 r. oraz złożenie w terminie do dnia 27.06.2018 r. godz. 13:00 oferty w zamkniętej kopercie z napisem "Przetarg - nieruchomości Grodziec - nr wariantu", która winna zawierać:

- oznaczenie przedmiotu nieruchomości, którego dotyczy oferta,

- oferowaną cenę,

- dane o oferencie (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, w przypadku osób prawnych aktualny odpis z KRS),

- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz §36 Uchwały Rady Gminy Jasienica z dnia 26.10.2006 roku i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

- dowód wpłaty wadium.

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej cenie wywoławczej.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny.

W przypadku złożenia ofert przez dwóch lub więcej oferentów obejmujących różne warianty, Komisja wybierze ofertę, która jest ekonomicznie korzystniejsza ze względu na interes Spółki.

Działki objęte są strefą "A" ścisłej ochrony konserwatorskiej, na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jasienica zatwierdzonego Uchwałą Nr XLIV/461/2006 Rady Gminy Jasienica.

Do działki należy stosować ustalenia §36 w/w uchwały Rady Gminy Jasienica.

Gmina Jasienica została wpisana w projekt rządowy Beskidzkiego Centrum Narciarstwa w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Projekt przewiduje, iż w Grodźcu powstanie kurort, którego centralnym punktem będzie zamek sąsiadujący z nieruchomościami będącymi przedmiotem przetargu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.06.2018 roku o godz. 13:30 w siedzibie Spółki, w Grodźcu nr 3.

Informacje o nieruchomości oraz warunki przetargu znajdują się w siedzibie Spółki oraz pod adresem w zakładce Aktualności.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do rezygnacji ze sprzedaży w przypadku realizacji prawa pierwokupu przez uprawnionego dzierżawcę nieruchomości w terminie do 1 miesiąca od otrzymania zawiadomienia o sprzedaży.

Oględziny nieruchomości możliwe są po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (tel. (pokaż numer)).


Zarząd zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez podania przyczyny i bez wyboru jakiejkolwiek oferty.

Kontakt:
Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski
tel: (pokaż numer)

Pokaz wiecej...
!

Błąd podczas ładowania mapy

Prosimy spróbuj ponownie później

W pobliżu...

Grodziec

Spróbuj oddalić mapę, żeby wyświetlić więcej punktów w tej okolicy.

Raport cen ofertowych

Na bazie cen w serwisie Otodom

bielski: zakres cen ofertowych

Lokale użytkowe

3 700 000
Min.
97 000
Max.
4 900 000

86%

lokali użytkowych w tym powiecie ma niższą cenę

Porównywalne lokale użytkowe poniżej 3 700 000 zł

Wszystkie lokale użytkowe poniżej 3 700 000 zł

Średnie ceny ofertowe Lokale użytkowe

Powiat

bielski

od 97 000 zł do 4 900 000

Ta oferta
3 700 000
+124%
Śr. Cena
1 646 680

Cena 124% powyżej średniej


śląskie

Województwo

śląskie

od 3 000 zł do 58 000 000

Ta oferta
3 700 000
+139%
Śr. Cena
1 543 270

Cena 139% powyżej średniej


bielski

Powiat

bielski

od 176 zł/m² do 9 592 zł/m²

Ta oferta
1 356 zł/m²
-54%
Śr. Cena
2 997 zł/m²

Cena/m² 54% poniżej średniej


śląskie

Województwo

śląskie

od 2 zł/m² do 30 000 zł/m²

Ta oferta
1 356 zł/m²
-49%
Śr. Cena
2 691 zł/m²

Cena/m² 49% poniżej średniej


bielski
bielski: średnie ofertowe ceny sprzedaży

Nr oferty w Otodom: 54390440

Nr oferty w biurze nieruchomości: 5835/3186/OOS

Liczba wyświetleń strony: 36

Data dodania: 14.06.2018

Data aktualizacji: 14.06.2018