1 180 000 zł
  • 1 044 m²
Oferta biura nieruchomości

Lokal użytkowy, 1 044 m², Pleszew

1 180 000 zł
1 130 zł/m²
Oferta biura nieruchomości
Anna Sitarska
510
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

  • Powierzchnia: 1 044 m²
  • Rynek: wtórny

Opis

Duże powierzchnie biurowe w centrum miasta. Niniejsza nieruchomość o pow. 2157 m² jest zabudowana następującymi budynkami: budynek biurowo - techniczny A, pow. użytkowa - 792,10 m², budynek biurowy - B, pow. użytkowa - 227,20 m², budynek gospodarczy - C, pow. użytkowa - 10,1 m², wiata stalowa, pow. użytkowa - 15,1 m².Wiata jest nietrwale związana z gruntem. Teren działki pomiędzy budynkami jest utwardzony betonem, pozostały teren działki - jej część za budynkami (północna) nie jest utwardzony. Brama wjazdowa na nieruchomość znajduje się od strony wschodniej - ulicy Św. Ducha.

Lokalizacja
Nieruchomość znajduje się w centralnej strefie zainwestowania miasta Pleszew przy ul. Poznańskiej 28 w Obrębie ewidencyjnym nr 0001 Miasta Pleszew, przy głównej drodze - ulicy biegnącej przez miasto. Nieruchomość położona przy ulicy Poznańskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Św. Ducha. Działka gruntu nr 639 zabudowana jest budynkiem biurowo - technicznym, budynkiem biurowym oraz budynkiem gospodarczym. Budynek biurowo - techniczny znajduje się bezpośrednio przy ulicy Poznańskiej. Budynek biurowy oraz magazynowy zlokalizowane są w podwórzu przez wjazd na nieruchomość od strony Św. Ducha. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa o różnej intensywności zabudowy wraz z usługami oraz obiekty usługowo- biurowe. Działka jest częściowo ogrodzona ogrodzeniem wykonanym z siatki stalowej na słupkach stalowych. Wjazd przez bramę stalową.

Uwarunkowania planistyczne
Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 639 AM.11, obręb Miasto Pleszew nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszewa uchwalone uchwałą nr XLIX/269/98 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 marca 1998 r, zmienione Uchwałą Rady Miejskiej w Pleszewie nr VIII/82/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r., obszar obejmujący swym zasięgiem ww działkę , ustala jako strefę usługowo - mieszkaniową , oznaczoną na rysunku studium symbolem „C”.Dla działki nr 639 studium ustala funkcję : tereny usług publicznych, oznaczone na rysunku studium symbolem „U1”

Założenia sprzedaży
W przypadku sprzedaży nieruchomości Orange Polska S.A. zastrzega sobie bezterminowe prawo ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych zabezpieczających dostęp do pozostającej w obrębie nieruchomości infrastruktury technicznej:
-prawo użytkowania w zakresie powierzchni technicznej w budynku wynoszącej 142,8 m²
-służebność przesyłu w zakresie infrastruktury usytuowanej w gruncie zbywanej nieruchomości.

Stan prawny
Dla nieruchomości IX Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pleszewie, prowadzi księgę wieczystą nr KZ1P/00020329/1.
Dział II - własność: właściciel - Skarb Państwa, użytkownik wieczysty - Telekomunikacja Polska S.A.
Dział III - prawa, roszczenia i ograniczenia: nie zawiera wpisów
Dział IV - hipoteki: nie zawiera wpisów.

Ochrona konserwatora
nie

Strefa komunikacyjna
droga krajowa

Media
woda, kanalizacja, elektryczność, telefon, gaz, ogrzewanie


Mapa


Inne ogłoszenia Orange Polska S.A.


Nr oferty w Otodom: 42888211
Nr oferty w biurze nieruchomości: lsT04022
Data dodania: 3 years ago
Data aktualizacji: a month ago