Lokal użytkowy, 1 040,70 m², Wisełka

Wisełka, zachodniopomorskie

1 800 000 zł
Kontakt
    • cena 1 800 000 zł 1 729,61 zł/m²
    • powierzchnia 1 040,70 m²
    • rynek: wtórny

Opis

Zarząd Powiatu w Kamieniu Pomorskim

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Wisełce Gmina Wolin

Powiat Kamieński, woj. zachodniopomorskie

Podstawa prawna: art. 25b, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 roku poz. 1445 ze zmianami)

Dnia 4 października 2016 roku odbył się pierwszy przetarg, który zakończył się wynikiem negatywnym.

I. W SKŁAD NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY WCHODZI: - działka nr 194/18 o powierzchni 0,2014 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta kw nr SZ1K/(pokaż numer);

- działka nr 194/20 o pow. 0,0885 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta kw nr SZ1K/(pokaż numer);

- działka nr 194/21 o pow. 0,00882 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta kw nr SZ1K/(pokaż numer).

Nieruchomość sprzedawana jest wraz z udziałami w wysokości:

- 1/3 w działce nr 194/19 o powierzchni 0,0235ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta kw nr SZ1K/(pokaż numer);

- 1/6 w działce nr 194/16 o powierzchni 0,0976 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta kw nr SZ1K/(pokaż numer).

II. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI

Opis nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość położona około 10 km od Międzyzdrojów na obrzeżu Wolińskiego Parku Narodowego, w odległości 1,5 km od plaży oraz jeziora Wisełka. Dojazd do nieruchomości poprzez drogę wojewódzką - ulicę Nowowiejską a następnie poprzez wewnętrzną drogę utwardzoną płytami betonowymi (działki nr 194/16 i 194/19).

Teren działki nr 194/18 zabudowany budynkiem o funkcji wczasowej. Wybudowany w latach 70-80. Budynek dwukondygnacyjny o powierzchni użytkowej 1040,70m², pokryty jest dachem jednospadowym, budynek o konstrukcji drewnianej (skrajny) i z płyt żelbetowych (środkowy). Całość pokryta papą. Ściany zewnętrzne skrajne o konstrukcji drewnianej, środkowe wykonane z cegły pełnej ceramicznej. Elewacja wykonana z płyt azbestowo-cementowych. Podłogi na korytarzach wyłożone wykładziną, w pokojach częściowo wykładzina oraz częściowo linoleum. Ściany wewnętrzne otynkowane i pomalowane. Na ścianach na korytarzach zamontowano poziomo deski, pełniące funkcję ochronną. Okna drewniane, drzwi zewnętrzne metalowe z przeszkleniami, drzwi wewnętrzne płycinowe. Schody na klatce schodowej wykonane z lastrico. Ściany pomieszczeń sanitarnych wyłożone są glazurą starego typu, a podłogi terakotą. Budynek wyposażony w wewnętrzną instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, oraz centralnego ogrzewania. Ogrzewanie dostarczane było z budynku znajdującego się na działce 194/23 i w chwili obecnej zostało odłączone.

Nabywca we własnym zakresie wykona nowe przyłącze wodne oraz energetyczne.

Działki 194/20 i 194/21 niezabudowane przylegające bezpośrednio do ulicy Nowowiejskiej. Teren płaski od północnej strony niewielka skarpa.

Działki nr 194/16 i 194/19 stanowią drogę dojazdowa do nieruchomości. Utwardzone płytami betonowymi.

Przeznaczenie w planie: Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość znajduje się w strefie terenów oświatowych. Studium nie jest przepisem prawnym i nie stanowi podstawy do wydana decyzji o warunkach zabudowy.

III. CENA WYWOŁAWCZA 1.800.000,00 ZŁ BRUTTO

Minimalne postąpienie - 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

III. WARUNKI PRZETARGU

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1.Wpłacenie wadium w wysokości 105.000,00 zł w terminie do dnia 15 grudnia 2016 roku (włącznie) w gotówce w kasie Starostwa lub przelewem na konto Starostwa: Bank Spółdzielczy w Wolinie Filia w Kamieniu Pomorskim Nr 31 9393 0000 00015929 2000 0090. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy. Wpłacając wadium należy wyraźnie zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata.

2. Stawienie się osobiście na przetargu lub ustanowienia pełnomocnika.

3. Przedłożenie Komisji Przetargowej w dniu przetargu następujących dokumentów:

- okazanie dowodu tożsamości osoby uczestniczącej w przetargu,

- w przypadku udziału pełnomocnika-przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego. W treścipełnomocnictwa musi być zapis o wyrażeniu zgody na udział w przetargu,

- małżonkowie oboje biorą udział w przetargu lub okazują pełnomocnictwo drugiego małżonka do celów przetargowych (z chwilą podpisania aktu notarialnego pełnomocnictwo musi być udzielone notarialnie),

- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń wraz z podaniem nr konta, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu

- aktualnego odpisu właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem przetargu w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych,

- dostarczenie przez Spółkę z o.o. uchwałę Walnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie nabycia przedmiotowej nieruchomości oraz listę Wspólników Spółki z o.o.

IV. TERMIN PRZETARGU

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE

20 GRUDNIA 2016 ROKU O GODZINIE 10.00

W SIEDZIBIE STAROSTWA POWIATOWEGO W KAMIENIU POMORSKIM

UL.WOLIŃSKA 7B (SALA KONFERENCYJNA)

V. ZAKOŃCZENIE PRZETARGU

Osobie, która wygra przetarg na poczet ceny sprzedaży zalicza się wadium, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od podpisania umowy sprzedaży, wadium przepada. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone w przeciągu 3 dni. Nabywca nieruchomości zobowiązuje się wpłacić kwotę osiągniętą w przetargu na konto Starostwa Powiatowego lub w Kasie Urzędu przed zawarciem aktu notarialnego. Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu iterminie zawarcia aktu notarialnego.

VI. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI

Na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może złożyć skargę do Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zarząd Powiatu może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg lub uznać skargę za bezzasadną.

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w pokoju nr 18b w budynku Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim ul. Wolińska 7b, lub pod nr tel. (pokaż numer) bądź na stronie internetowej Starostwa Powiatowego tj. w kolumnie przetargi Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa.

Nabywca ponosi należności publicznoprawne związane z zawarciem aktu notarialnego w tym: opłaty notarialne, sądowe, geodezyjne np. wskazania granic działki.

Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt zapewni wykonanie pełnej infrastruktury technicznej dla nabytej nieruchomości po uzgodnieniu z właściwymi organami, urzędami.

W przypadku gdy w obrębie działki wystąpią sieci, które nie są ujawnione na mapach i które winny zostać przeniesione, nabywca we własnym zakresie i na własny koszt wykona przeniesienie istniejących sieci w uzgodnieniu w właściwymi organami i instytucjami.

Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania i unieważnienia przetargu. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości (art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami).

Przewodniczący Zarządu

Józef Malec

Pokaz wiecej...
!

Błąd podczas ładowania mapy

Prosimy spróbuj ponownie później

W pobliżu...

Wisełka

Spróbuj oddalić mapę, żeby wyświetlić więcej punktów w tej okolicy.

Raport cen ofertowych

Na bazie cen w serwisie Otodom

kamieński : zakres cen ofertowych

Lokale użytkowe

1 800 000
Min.
8 200
Max.
16 000 000

65%

lokali użytkowych w tym powiecie ma niższą cenę

Porównywalne lokale użytkowe poniżej 1 800 000 zł

Wszystkie lokale użytkowe poniżej 1 800 000 zł

Średnie ceny ofertowe Lokale użytkowe

Powiat

kamieński

od 8 200 zł do 16 000 000

Ta oferta
1 800 000
-11%
Śr. Cena
2 034 460

Cena 11% poniżej średniej


zachodniopomorskie

Województwo

zachodniopomorskie

od 3 000 zł do 55 000 000

Ta oferta
1 800 000
+30%
Śr. Cena
1 381 050

Cena 30% powyżej średniej


kamieński

Powiat

kamieński

od 3 zł/m² do 19 000 zł/m²

Ta oferta
1 729 zł/m²
-65%
Śr. Cena
5 006 zł/m²

Cena/m² 65% poniżej średniej


zachodniopomorskie

Województwo

zachodniopomorskie

od 0 zł/m² do 67 000 zł/m²

Ta oferta
1 729 zł/m²
-58%
Śr. Cena
4 124 zł/m²

Cena/m² 58% poniżej średniej


kamieński
kamieński: średnie ofertowe ceny sprzedaży

Kupno

Ta oferta 1 800 000

Lokalizacja: kamieński

Porównywalne oferty

Wynajem

0 zł/mc

Średnia cena wynajmu lokalu użytkowego w lokalizacji: Wisełka

Porównywalne oferty

Nr oferty w Otodom: 45841032

Nr oferty w biurze nieruchomości: lsgc0001357

Liczba wyświetleń strony: 84

Data dodania: ponad 14 dni temu

Data aktualizacji: 19.01.2017

Otodom w Twoim Telefonie