369 225 zł
  • 4 733 m²
Oferta biura nieruchomości

Księży Dwór - nieruchomość zabudowana

369 225 zł
78 zł/m²
Oferta biura nieruchomości
JOANNA KAMIŃSKA
22
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

  • Powierzchnia: 4 733 m²

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Działdowie Teresa Królikowska (tel. 23 697 23 02 ) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-06-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Działdowie z siedzibą przy ul. Jagiełły 31, 13-200 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Księży Dwór, 13-200 Działdowo, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Działdowie prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:


działka numer 44/1 o powierzchni 4 733 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym w trakcie budowy oraz budynkiem mieszkalno-gospodarczym do rozbiórki i budynkiem inwentarskim w ruinie, budynek w trakcie budowy piętrowy z poddaszem nieużytkowym, całkowicie podpiwniczony (stan surowy otwarty z pokryciem dachowym docelowym ), uzbrojenie nieruchomości: gaz ziemny, woda ze studni, energia elektryczna NN(napowietrzna), linia telekomunikacyjna , nieruchomość położona jest bezpośrednio przy drodze gminnej gruntowej - ulica Graniczna.

 

Suma oszacowania wynosi 492 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 369 225,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 230,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Działdowie Wydział I Cywilny, ul. Jagiełły 31, 13-200 Działdowo 1.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Nabywca nieruchomości ma obowiązek złożenia w Urzędzie Skarbowym deklaracji w podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni od uprawomocnienia się postanowienia sądu o przysądzeniu własności.

 

 


Mapa


Szacunkowa wycena nieruchomości

Na bazie rzeczywistych cen kupna-sprzedaży z bazy urban.one Dowiedz się więcej


Inne ogłoszenia PKOBPSA


Nr oferty w Otodom: 58659060
Nr oferty w biurze nieruchomości:
Data dodania: 11 days ago
Data aktualizacji: 11 days ago