Kiczarowo - nieruchomość zabudowana

Kiczarowo, stargardzki, zachodniopomorskie

131 250 zł
Kontakt
    • Cena 131 250 zł 16 zł/m²
    • Powierzchnia 8 000 m²

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Mateusz Kowalski (tel. (pokaż numer) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  6 marca 2019 r. o godz. 14:00, sala nr 25 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 19 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości rolnej położonej w Kiczarowie, gmina Stargard, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

 

          Nieruchomość obejmuje:

 

1. działkę nr 223 o pow. 0,54 ha zabudowaną parterowym budynkiem mieszkalnym o pow. 76,30 m2 oraz budynkami gospodarczymi o łącznej pow.  253,00 m2

 

Suma oszacowania wynosi 169 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 
126 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  16 900,00 zł.  

 

2. działkę niezabudowaną nr 224 wykorzystywaną jako grunt orny  (RIIIb, RIVa, RV)  o pow. 0,26 ha.

 

Suma oszacowania wynosi  6 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 
4 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  600,00 zł.  

 

Rękojmię można uiścić w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach przy ul. Szczecińskiej 29 lub na konto  komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. 
Nabycie nieruchomości w drodze licytacji podlega opodatkowaniem podatkiem od czynności  cywilnoprawnych na zasadach ogólnych (Dz. U. z 2000r., Nr 86, poz. 959 ze zm.).
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Osoby przystępujące do licytacji nieruchomości rolnej zobowiązane są do posiadania kwalifikacji lub stosownego dokumentu zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2018, poz. 1405 t.j.).
Osoby przystępujące do licytacji w imieniu i na rzecz innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej powinny wykazać się właściwym pełnomocnictwem stwierdzonym dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. 
Osoby przystępujące do licytacji w imieniu i na rzecz podmiotów prawa handlowego powinny dodatkowo wykazać się aktualnym odpisem KRS mocodawcy. Komornik Sądowy na podstawie art. 17§1 i §2 k.s.h w zw. z art. 228 pkt 4 oraz art. 393 pkt 4 k.s.h. informuje również, iż podmioty prawa handlowego, które są zainteresowane przystąpieniem do licytacji nieruchomości winny przedłożyć stosowną uchwałę wspólników albo walnego zgromadzenia.
Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach  przy ul. Szczecińskiej 29. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość. Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać pod nr telefonu  (pokaż numer), (pokaż numer)
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Pokaz wiecej...
!

Błąd podczas ładowania mapy

Prosimy spróbuj ponownie później

W pobliżu...

Kiczarowo, stargardzki, zachodniopomorskie

Spróbuj oddalić mapę, żeby wyświetlić więcej punktów w tej okolicy.

Raport cen ofertowych

Na bazie cen w serwisie Otodom

stargardzki: zakres cen ofertowych

Działki

131 250
Min.
12 000
Max.
4 490 000

66%

działek w tym powiecie ma niższą cenę

Porównywalne działki poniżej 131 250 zł

Wszystkie działki poniżej 131 250 zł

Średnie ceny ofertowe Działki

Powiat

stargardzki

od 12 000 zł do 4 490 000

Ta oferta
131 250
-44%
Śr. Cena
238 144

Cena 44% poniżej średniej


zachodniopomorskie

Województwo

zachodniopomorskie

od 5 300 zł do 57 350 000

Ta oferta
131 250
-75%
Śr. Cena
537 374

Cena 75% poniżej średniej


stargardzki

Powiat

stargardzki

od 1 zł/m² do 477 zł/m²

Ta oferta
16 zł/m²
-80%
Śr. Cena
81 zł/m²

Cena/m² 80% poniżej średniej


zachodniopomorskie

Województwo

zachodniopomorskie

od 0 zł/m² do 4 927 zł/m²

Ta oferta
16 zł/m²
-88%
Śr. Cena
134 zł/m²

Cena/m² 88% poniżej średniej


stargardzki
stargardzki: średnie ofertowe ceny sprzedaży

Nr oferty w Otodom: 57803500

Liczba wyświetleń strony: 71

Data dodania: 13.02.2019

Data aktualizacji: 13.02.2019