Hale produkcyjne z cz. biurowo-soc / Uniszowa

Uniszowa, małopolskie

3 967 698,75 zł
Kontakt
  • Cena 3 967 698,75 zł 838 zł/m²
  • Powierzchnia 4 733,34 m²
  • Przeznaczenie obiektu produkcyjne, magazynowe
  • Rynek: wtórny
  • Konstrukcja: stalowa
  • Parking: utwardzony
  • Ogrzewanie: tak
  • Pomieszczenia biurowe: Tak
  • Zaplecze socjalne: Tak
 • Dojazd

  • asfaltowy

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie

Robert Iwanicki

Kancelaria Komornicza, Jarosława Dąbrowskiego 8, Tarnów, 33-100 Tarnów

tel. (pokaż numer) / fax. (pokaż numer)

Sygnatura: KM 2127/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu  10 lipca 2018 r. o godz. 12:00 w sali Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się  

PIERWSZA LICYTACJA 

nieruchomości w postaci: nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Uniszowa, składająca się z działek ewidencyjnych nr 227/1 o pow. 0,40 ha, 227/2 o pow. 0,44 ha i 228 o pow. 1,14 ha. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 1,9800 ha. Nieruchomość zabudowana budynkami hali produkcyjnej z częścią socjalno-biurową oraz przynależnym budynkiem stacji „trafo” (o powierzchni użytkowej 3618,02 m2 – w skład tej powierzchni wchodzą między innymi powierzchnia biurowa i socjalna, powierzchnia produkcyjna wraz z malarnią konstrukcji stalowych oraz powierzchnia budynku stacji „trafo”) oraz budynkiem administracyjno-produkcyjnym o powierzchni 1 115,32 m2, w tym powierzchnia zaliczona do części produkcyjnej wynosi 921,51 m2, a powierzchnia administracyjna 193,81 m2,posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tuchowie nr TR2T/(pokaż numer). 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 5 290 265,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 3 967 698,75 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, to jest 529 026,50 zł najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień licytacji na rachunek bankowy tut. kancelarii:PEKAO S. A. 73 1240 5194 1111 0010 4316 9277.
Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi (w tytule należy również wpisać dane licytanta, tj. imię i nazwisko, nr dowodu itp.). Rękojmię można również wpłacić w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 8 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym, nie wymagają poświadczenia.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Nieruchomość ta posiada ustanowione hipoteki na kwotę 5 546 175,34 zł oraz nieodpłatną służebność gruntową polegającą na prawie przejazdu i przechodu przez działkę 228 szlakiem szerokości 6 metry na rzecz właścicieli działek nr 226/3, 225/6, 225/4 i 224 – jednak nabywający kupuje nieruchomość czystą bez, żadnych obciążeń prócz ww. jeżeli zostały zgłoszone najpóźniej do trzech dni przed licytacją (służebność: użytkowanie, prawa dożywotnika).
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki poucza na podstawie przepisów Ustawy z. dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, iż podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają orzeczenia sądów jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne w postaci umowy sprzedaży rzeczy (art. 1 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy). Zgodnie z art. 4 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy ciąży przy umowie sprzedaży – na kupującym. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, tj. postanowienia sądu o przysądzeniu własności nieruchomości (art. 3 ust. 1 pkt. 3).

Pokaz wiecej...
!

Błąd podczas ładowania mapy

Prosimy spróbuj ponownie później

W pobliżu...

Uniszowa

Spróbuj oddalić mapę, żeby wyświetlić więcej punktów w tej okolicy.

Raport cen ofertowych

Na bazie cen w serwisie Otodom

małopolskie: zakres cen ofertowych

Hale i magazyny

3 967 700
Min.
8 500
Max.
19 999 000

80%

hal w tym województwie ma niższą cenę

Porównywalne hale poniżej 3 967 700 zł

Wszystkie hale poniżej 3 967 700 zł

Średnie ceny ofertowe Hale i magazyny

Województwo

małopolskie

od 8 500 zł do 19 999 000

Ta oferta
3 967 700
+1%
Śr. Cena
3 913 260

Cena 1% powyżej średniej


Województwo

małopolskie

od 13 zł/m² do 6 250 zł/m²

Ta oferta
838 zł/m²
-55%
Śr. Cena
1 895 zł/m²

Cena/m² 55% poniżej średniej


małopolskie: średnie ofertowe ceny sprzedaży

Nr oferty w Otodom: 54381412

Liczba wyświetleń strony: 138

Data dodania: 14.06.2018

Data aktualizacji: 14.06.2018