5 378 940 zł
  • 2 464 m²
Oferta biura nieruchomości

Hala/Magazyn, 2 464 m², Wierzbice

5 378 940 zł
2 183 zł/m²
Oferta biura nieruchomości
Syndyk masy upadłości ATS S A w upadłości
662
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

  • Powierzchnia: 2 464 m²
  • Rynek: wtórny

Opis

RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONE W MIEJSCOWOŚCI WIERZBICE,

GMINA KOBIERZYCE

Syndyk masy upadłości ATS S.A. w upadłości z siedzibą w Wierzbicach (nr KRS: 0000357716) informuje o sprzedaży z wolnej ręki, w formie przetargu pisemnego oraz aukcji i negocjacji (w przypadkach wskazanych w Regulaminie), NIERUCHOMOŚCI zabudowanych i niezabudowanych położonych w miejscowości Wierzbice przy ul. Oławskiej 12, gmina Kobierzyce, objętych KW: WR1K/00305750/0, WR1K/00232841/2, WR1K/00288442/2 i WR1K/00229583/1 oraz RUCHOMOŚCI.

●▬ Termin składania ofert upływa w dniu 13 czerwiec 2019 r. o godz. 15:00.

●▬ Oferty pisemne należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu (adres ul. Dmowskiego 3/42, 50-203 Wrocław) w godz. od 9:00. do 15:00 lub za pośrednictwem innych podmiotów (np. operatora pocztowego, kuriera) na w/w adres, przy czym w przypadku składania oferty za pośrednictwem o terminie jej złożenia decyduje data wpływu do Kancelarii Syndyka.

●▬ Szczegółowe informacje i wymogi dot. sprzedaży określa Regulamin dostępny w Kancelarii Syndyka i na stronach: , .

●▬ Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu 662 128 252.

Przetargi –


Dodatkowe informacje o nieruchomościach:

1/. nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę nr 568/1 o powierzchni 0,4150 ha, położona w Wierzbicach, gmina Kobierzyce, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, – za cenę nie niższą niż (netto) 280.245,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych),

2/. nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę nr 568/5 o powierzchni 1,0715 ha, położona w Wierzbicach, gmina Kobierzyce, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, – za cenę nie niższą niż (netto) 1.025.150,00 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia pięć tysiące sto pięćdziesiąt złotych),


3/. nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę nr 568/6 o powierzchni 1,0940 ha, położona w Wierzbicach, gmina Kobierzyce, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, – za cenę nie niższą niż (netto) 1.046.500,00 zł (słownie: jeden milion czterdzieści sześć tysięcy pięćset złotych),

4/. nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem hali produkcyjno – magazynowej, na którą składają się działki nr 333/1, 334/1, 335/1, 568/2 o łącznej powierzchni 1,4217 ha, położona w Wierzbicach, gmina Kobierzyce, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, – za cenę nie niższą niż (netto) 5.378.940,00 zł (słownie pięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych). powierzchnia użytkowa - około 2500 tys m2

Kontakt:
Syndyk masy upadłości ATS S.A. w upadłości
tel: 662 128 252


Mapa


Inne ogłoszenia Monitor Urzędowy


Nr oferty w Otodom: 59171760
Nr oferty w biurze nieruchomości: 6692/3186/OOS
Data dodania: 6 days ago
Data aktualizacji: 6 days ago