1 169 350 zł
  • 1 486,20 m²
Oferta biura nieruchomości

Hala/Magazyn, 1 486,20 m², Radom

1 169 350 zł
787 zł/m²
Oferta biura nieruchomości
Syndyk Masy Upadłości AGD Market Sp z o o z siedzibą w Zabrzu
602
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

  • Powierzchnia: 1 486,20 m²
  • Rynek: wtórny

Opis

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

AGD Market Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu

informuje o organizowanej na łamach Gazety Wyborczej w dniu 09.04.2019r.

(wydanie ogólnopolskie) sprzedaży z wolnej ręki:

Nieruchomości położonej w Radomiu, przy ul. Chorzowskiej 14, na którą składa się:

prawo użytkowania wieczystego gruntu-działek o nr 78/5 o pow.: 405m2, 78/6 o pow.: 812m2 i 78/7 o pow.: 916m2 o łącznej powierzchni: 2.133m2 wraz z usytuowanym na nieruchomości budynkiem magazynowo biurowym (KW nr RA1R/00108959/8)
prawo wieczystego użytkowania gruntu (współużytkowanie wieczyste w części 35/100) działki niezabudowanej nr 79/5 o pow. 996 m2 (KW nr RA1R/00101966/1)
za cenę nie niższą niż 65% wartości jej oszacowania, tj. 1.169.350,00zł. netto (słownie: jeden milion, sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy, trzysta pięćdziesiąt złotych, 00/100) plus należny podatek VAT.

1. Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie syndyka: w zakładce „Ogłoszenia i przetargi"

2. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać na: (w tym: operat szacunkowy nieruchomości – zakładka ”Oferta sprzedaży nieruchomości” i Regulaminy Sprzedaży – zakładka ”Ogłoszenia i przetargi”) oraz pod nr telefonu: 602 154 063 lub 668 495 147 lub 694 862 927 oraz za pośrednictwem adresu email: . oraz . Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

3. Warunkiem uczestnictwa w procedurze wyłonienia nabywcy i dalej sprzedaży jest złożenie oferty i wpłata wadium w wysokości 50.000,00zł. na konto masy upadłości w Santander Bank Polska S.A. nr: 98 1090 2590 0000 0001 3497 1793 w terminie do składania ofert i dołączenie do oferty dowodu uiszczenia wadium.

4. Oferty pisemne m.in. z proponowaną ceną, terminem i sposobem zapłaty opracowane wg wytycznych określonych w §4 Regulaminu Sprzedaży umieszczonym na stronie internetowej: w zakładce „Ogłoszenia i przetargi” składać należy w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie o sprzedaży, tj. do dnia 09.05.2019r. włącznie w zamkniętych kopertach na adres: Syndyk Masy Upadłości AGD Market Sp. z o.o. w upadłości, 44 – 100 Gliwice 1, skrytka pocztowa 113 z adnotacją :

„Oferta na zakup nieruchomości AGD Market Sp. z o.o. w upadłości położonej w Radomiu przy ul. Chorzowskiej 14”

5. Otwarcie i rozpoznanie ofert oraz procedowanie w przedmiocie wyboru oferenta i dalej sprzedaży nastąpi w trybie kreślonym w §6 Regulaminu Sprzedaży umieszczonym na stronie internetowej: w zakładce „Ogłoszenia i przetargi”.

6. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie maksymalnie 4 (czterech) miesięcy od daty podjęcia uchwały przez Radę Wierzycieli w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości wg wymagań określonych w §6 Regulaminu Sprzedaży umieszczonym na stronie internetowej: w zakładce „Ogłoszenia i przetargi”.

7. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od procedury sprzedaży bez podania przyczyny.

Kontakt:
Syndyk Masy Upadłości AGD Market Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu
tel: 602 154 063


Mapa


Inne ogłoszenia Monitor Urzędowy


Nr oferty w Otodom: 58666660
Nr oferty w biurze nieruchomości: 6590/3186/OOS
Data dodania: 12 days ago
Data aktualizacji: 12 days ago