15 000 zł
  • 17,13 m²
Łódź, Górna, ul. Pryncypalna
Oferta prywatna

Garaż - Łódź, ul. Pryncypalna 97

Łódź, Górna, ul. Pryncypalna
15 000 zł
Oferta prywatna
Syndyk Masy Upadłości
728
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

  • Powierzchnia: 17,13 m²
  • Rynek: wtórny

Opis

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości CONRAD Sp. z o. o. ogłasza konkurs na sprzedaż:

Prawa własności lokalu niemieszkalnego nr 35 - garażu położonego w Łodzi przy ul. Pryncypalnej 97, dla którego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XVI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00267340/8 wraz ze związanym z nieruchomością udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu w wysokości 173/11012 na nieruchomości oznaczonej nr księgi wieczystej LD1M/00145351/7, za cenę nie niższą niż 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

Pisemne oferty w języku polskim należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 1 października 2019 r., do godziny 15.00 na adres: Kancelaria Syndyka, 93-418 Łódź, ul. Aleksandra 24/26/26G, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu nieruchomości" (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).
Przystępujący do konkursu powinien, pod rygorem niedopuszczenia, wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek masy upadłości:

SANTANDER BANK POLSKA S.A. 76 1090 1304 0000 0001 4131 4726.
 
Szczegółowe warunki sprzedaży określa regulamin wyłożony do wglądu w siedzibie Kancelarii Syndyka, 93-418 Łódź, ul. Aleksandra 24/26/26G.
Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 3 października 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Kancelarii Syndyka.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 603-533-058, 728-123-430.
Mapa


Inne ogłoszenia


Nr oferty w Otodom: 59001612
Nr oferty w biurze nieruchomości:
Data dodania: 5 months ago
Data aktualizacji: 14 days ago
Zgłoś naruszenie
Zadzwoń