484 134 zł
  • 600 m²
Borki Walkowskie, wieluński, łódzkie
Oferta biura nieruchomości

Działki z zabudowaniem usługowym pod Wieluniem

Borki Walkowskie, wieluński, łódzkie
484 134 zł
Oferta biura nieruchomości
Piotr Poszytek
792
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

  • Powierzchnia: 600 m²
  • Rynek: wtórny

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu

Hanna Pagacz

Kancelaria Komornicza, Andrzeja Struga 1, Wieluń, 98-300 Wieluń

tel. 043 843 36 35 / fax. 043 843 36 35

Sygnatura: Km 1745/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu Hanna Pagacz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-08-2019r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Wieluniu pl. Jagielloński 1 odbędzie się druga licytacja nieruchomościgruntowej działki nr 529 położonej w Osjakowie i działki nr 73/8 położonej w miejscowości Borki Walkowskie gm. Osjaków, objętych nr KW SR1W/00016549/2 oraz działki nr 530 położonej w miejscowości Osjaków objętej nr KW SR1W/00026565/3.

Działki nr 529 i 530 położone są w obrębie miejscowości Osjaków, stanowią funkcjonalną i gospodarczą całość, łączna pow. 0,1312ha. Działki wyposażone w przyłącze wodne, energetyczne i kanalizacyjne w postaci szamba. Zabudowania:

- budynek mieszkalny o pow. zabudowy 136m2, parterowy z użytkowym (gospodarczym) poddaszem niepodpiwniczony;
- budynek gospodarczy, jednokondygnacyjny, z poddaszem użytkowym, połączony w technologicznym ciągu produkcyjnym z budynkiem zakładu cukierniczego o pow. zabudowy 56,00m2; powierzchnia użytkowa budynku wynosi 37,36m2.
- budynek zakładu piekarniczo – cukierniczego, 1- piętrowy; niepodpiwniczony; powierzchnia użytkowa budynku wynosi 420,10m2; powierzchnia zabudowy 320,09m2; budynek nieużytkowany od kilku lat.

Działka nr 73/8 położona w obrębie Borki Walkowskie, w otoczeniu terenów rolnych oraz zabudowy zagrodowej, nieużytkowana rolniczo – porośnięta kępkowo samosiejkami sosnowymi o pow. 0,6110ha

Suma oszacowania wynosi:
- działka nr 73/8 - 29.200,00zł zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 19 466,67zł
- działka nr 529 i działka nr 530 - 697. 000,00zł , w tym: wartość rynkowa gruntu 50.000,00zł, wartość części mieszkalnej 220.000,00zł, wartość części handlowo-usługowej 427.000,00zł zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 464.666,67zł
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj.
dz. nr 73/8 - 2. 920,00zł; dz. nr 529 i nr 530 - 69.700,00zł

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków urawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie Oddział w Wieluniu nr 32 92560004 0723 1964 2000 0010 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.15:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Hanna Pagacz

………………………………………………………………………..
Zapraszamy na naszą oficjalną stronę nieruchomosci.e-ksr w celu uzyskania szerszych informacji dotyczących przedmiotowej nieruchomości jak i również na naszego bloga, gdzie można znaleźć informacje dotyczące zakupu nieruchomości na licytacji komorniczej. Zachęcamy także do wzięcia udziału w licytacjach innych nieruchomości znajdujących się w naszej ofercie.

Zespół e-ksr


Informacje dodatkowe

  • przemysłowy

Mapa


Inne ogłoszenia


Nr oferty w Otodom: 59586569
Nr oferty w biurze nieruchomości: ls1901
Data dodania: 5 days ago
Data aktualizacji: 5 days ago
Zgłoś naruszenie
Zadzwoń