Działka zabudowana

Katowice, Nad Stawem

390 500 zł
Kontakt
    • Cena 390 500 zł
    • Powierzchnia 4 660 m²
    • Typ działki budowlana

Opis

Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem:
Gliwicka 204, 40-860 Katowice, kapitał zakładowy: (pokaż numer)
NIP (pokaż numer), REGON (pokaż numer),
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach: KRS 0000077664

OGŁASZA

przetarg ustny w formie licytacji na zbycie nieruchomości obejmującej :
prawo użytkowania wieczystego gruntu i prawo odrębnej własności budynków
położonych w Katowicach przy ulicy NAD STAWEM 3A


Przedmiot przetargu obejmuje:

- prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 112/2 i 122/14 o łącznej powierzchni 4 660 m2 oraz prawo własności znajdujących się na tej działce budynków: budynek mieszkalny o pow. użytkowej 393 m2 i inny budynek niemieszkalny o powierzchni użytkowej 40 m2,

- KW KA1K/(pokaż numer) - dzielnica: Janów-Nikiszowiec

- k. m. 1 - obręb 0009 Janów

Łączna cena wywoławcza: 390 500 zł netto wadium: 39 050 zł postąpienie: 4 000 zł

opodatkowanie stawką VAT:

działka nr 112/2 – stawka ZW, działka nr 122/14 – stawka 23%


Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Katowice” II edycja, przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze o przeznaczeniu:

MN 3 – zabudowa mieszkaniowa niska.


Budynek ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków nieruchomych – dawny dwór – zameczek myśliwski Aleksandra Mieroszewskiego.

Dla przedmiotowej nieruchomości:

1. Opracowana została koncepcja przebudowy dworu na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z budową budynku wielorodzinnego z układem drogowym i niezbędną infrastrukturą.

2. Wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla:

Zmiany sposobu użytkowania jednorodzinnego dworu na budynek mieszkalny wielorodzinny oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z układem drogowym i infrastrukturą przy ul. Nad Stawem 3a w Katowicach.


Opis budynku mieszkalnego: dawny zameczek myśliwski Mieroszewskich. Rok budowy – 1892.

Obiekt dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Składa się z piwnic, parteru, mieszkalnego poddasza i gospodarczego strychu. Dach – dwuspadowy, kryty papą. Instalacje nieczynne – nie nadają się do eksploatacji.


Opis budynku niemieszkalnego: Od strony północnej dobudowany jest do budynku mieszkalnego.

Brak instalacji.

Budynki wymagają kapitalnego remontu.

Opis sieci na nieruchomości:

Nieruchomość uzbrojona jest w sieć energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną. Przez północno – zachodnią część nieruchomości przebiega podziemny kabel energetyczny, wzdłuż zachodniej granicy przebiega sieć gazowa oraz napowietrzna sieć oświetleniowa i usytuowane są dwa betonowe słupy oświetleniowe.


Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego w formie licytacji. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium. Wskazana cena jest ceną wywoławczą. Ostateczna cena nieruchomości uzależniona jest od wyników przetargu. Warunki, termin, wadium i procedury przetargowe określono poniżej.


Termin i miejsce przetargu:

06 czerwca 2018r. (środa) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Gliwickiej 204 w Katowicach (1 piętro). Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze w terminie od 21 maja 2018r. do 06 czerwca 2018r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z Działem Obsługi Nieruchomości w Administracji Wieczorek z siedzibą przy ul. Krawczyka 3 w Katowicach tel.: (pokaż numer). Informacji dodatkowych dotyczących warunków przetargu udziela Dział Gospodarowania Nieruchomościami pod numerem telefonu: (pokaż numer) w. 56 lub kom: 698 – 641 – 906.

Warunki przystąpienia do przetargu:

1.Wniesienie wadium przelewem bankowym do dnia 30 maja 2018r. - decyduje data wpływu kwoty wadium na konto Spółki: PKO BP O/Katowice numer: 26 1020 2313 0000 3102 0521 5258.

-Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

-Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

-Wadium złożone przez Nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

2.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

3.Nabywca, który do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

4.Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i jej nabyciem, ponosi w całości Nabywca.

5.Osoby stające do przetargu, działając nie tylko we własnym imieniu, powinny legitymować się stosownym pełnomocnictwem lub innym dokumentem stwierdzającym zdolność do składania oświadczeń woli.

6.Osoby uczestniczące w przetargu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub osoby prawne winne posiadać odpowiednie urzędowe wypisy.

7.Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi we wskazanej przez Spółkę Kancelarii Notarialnej po uzyskaniu wszystkich wymaganych zgód Korporacyjnych oraz uzyskaniu Decyzji Gminy Katowice o nieskorzystaniu

z prawa pierwokupu.

8. Wydanie Nabywcy przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.


Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia w całości lub w części, bez podania przyczyny. Oferent ma obowiązek zapoznać się z Zasadami Zbywania Składników Aktywów Trwałych dostępnymi w siedzibie Spółki lub na stronie internetowej: .

Kontakt:
Śląsko – Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o.
tel: (pokaż numer) w. 56, (pokaż numer)

Pokaz wiecej...
!

Błąd podczas ładowania mapy

Prosimy spróbuj ponownie później

W pobliżu...

Nad Stawem

Spróbuj oddalić mapę, żeby wyświetlić więcej punktów w tej okolicy.
wersja beta

Szacunkowa wycena nieruchomości

Na bazie rzeczywistych cen kupna-sprzedaży z bazy urban.one Dowiedz się więcej

Raport cen ofertowych

Na bazie cen w serwisie Otodom

Katowice: zakres cen ofertowych

Działki

390 500
Min.
7 200
Max.
96 000 000

47%

działek w tej miejscowości ma niższą cenę

Porównywalne działki poniżej 390 500 zł

Wszystkie działki poniżej 390 500 zł

Średnie ceny ofertowe Działki

Miejscowość

Katowice

od 7 200 zł do 96 000 000

Ta oferta
390 500
-80%
Śr. Cena
2 000 270

Cena 80% poniżej średniej


śląskie

Województwo

śląskie

od 2 220 zł do 96 000 000

Ta oferta
390 500
-17%
Śr. Cena
471 082

Cena 17% poniżej średniej


Katowice

Miejscowość

Katowice

od 12 zł/m² do 11 999 zł/m²

Ta oferta
84 zł/m²
-79%
Śr. Cena
419 zł/m²

Cena/m² 79% poniżej średniej


śląskie

Województwo

śląskie

od 1 zł/m² do 139 845 zł/m²

Ta oferta
84 zł/m²
-43%
Śr. Cena
148 zł/m²

Cena/m² 43% poniżej średniej


Katowice
Katowice: średnie ofertowe ceny sprzedaży

Nr oferty w Otodom: 53937876

Nr oferty w biurze nieruchomości: 19240/3186/OGS

Liczba wyświetleń strony: 160

Data dodania: 17.05.2018

Data aktualizacji: 17.05.2018

Otodom w Twoim Telefonie