46 941 zł
  • 17 100 m²
Oferta biura nieruchomości

Działka rolna pod Jędrzejowem -25% wartości!

46 941 zł
3 zł/m²
Oferta biura nieruchomości
Piotr Poszytek
792
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

  • Powierzchnia: 17 100 m²
  • Typ działki: rolna

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie

Dariusz Karyś

Kancelaria Komornicza w Jędrzejowie ul. Głowackiego 3 28-300 Jędrzejów

tel. 0413863900 / fax. 0413863900

Sygnatura: KM 2054/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Dariusz Karyś na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości że w dniu 25-03-2019 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Jędrzejowie z siedzibą przy 11-go Listopada 74 28-300 Jędrzejów odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Grązów gmina Sędziszów 28-340 Sędziszów dla której Sąd Rejonowy w Jędrzejowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1J/00025398/2.

Suma oszacowania wynosi 62 58900 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 46 94175 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 6 25890 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Jędrzejowie 77102027330000250200318709.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik komornik ich małżonkowie dzieci rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Dariusz Karyś


Mapa


Szacunkowa wycena nieruchomości

Na bazie rzeczywistych cen kupna-sprzedaży z bazy urban.one Dowiedz się więcej


Inne ogłoszenia E-KSR.PL


Nr oferty w Otodom: 58171612
Nr oferty w biurze nieruchomości: zs1172
Data dodania: 17 days ago
Data aktualizacji: a day ago