Działka Rekreacyjna Pierkunowo!

Giżycko, warmińsko-mazurskie, Pierkunowo, Pierkunowo

85 000 zł
Kontakt
  • Cena 85 000 zł 62 zł/m²
  • Powierzchnia 1 374 m²
  • Typ działki rekreacyjna
  • Wymiary: 40x40x30x37
  • Ogrodzenie: nie
 • Dojazd

  • utwardzony

Opis


OFERTA BEZPOŚREDNIA. 0% DLA KUPUJĄCEGO!

Działka rekreacyjno-budowlana nad jeziorem Kisajno o powierzchni 1374m2 położona w miejscowości Pierkunowo, w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie giżyckim, w gminie Giżycko.

Udział w zabudowanej nieruchomości o powierzchni 14ha 6100m2 w postaci prawa do wyłącznego korzystania z części o łącznej powierzchni 1374 m2 (niezabudowanej).

Plaża ogrodzona, zagospodarowana. Dojście, dojazd do plaży droga wewnętrzną.

Odległość do jeziora około 200m.

Media: prąd, woda, kanalizacja - w drodze.

Działka położona jest w kompleksie innych działek.

Wymiary działki: 40x40x30x37

Dojazd do działki drogą asfaltową i utwardzoną.

DZIAŁKA POSIADA PROJEKT BUDOWY DOMU MIESZKALNEGO Z PODDASZEM UŻYTKOWYM - (wgląd w biurze).

Działka została objęta MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO6US - Tereny zabudowy rekreacji indywidualnej - uchwała nr III/12/10 z 2010-12-15 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Pierkunowo - obręb geodezyjny Antonowo, Gmina Giżycko. (Dz.U Woj. Warmińsko Mazurskiego z -, poz. 504)

Teren w granicach opracowania planu, położony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich - obowiązują ustalenia dotyczące obszarów chronionego krajobrazu.

Ustalenia dotyczące komunikacji i infrastruktury technicznej:

1. Dostęp do zabudowy w granicach opracowania planu, realizowany będzie istniejącymi zjazdami na drogę gminną, przylegającą od zachodu do opracowywanego terenu.

 2. Odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenów w granicach opracowania planu powinno nastąpić poprzez przyłączenie działek budowlanych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i przesył ścieków do oczyszczalni w miejscowości Bystry k/Giżycka.

3. Zaopatrzenie w wodę do celów bytowych i przeciwpożarowych należy zapewnić poprzez przyłączenie działek budowlanych do istniejącej sieci wodociągowej.

 4. Wody deszczowe spływające po terenie zainwestowania należy zagospodarować w granicach poszczególnych działek, alternatywnie zezwala się na inne rozwiązania zgodne z warunkami określonymi przepisami prawa wodnego i budowlanego.

5. Linie telekomunikacyjne w granicach planu należy projektować jako podziemne z rozprowadzeniem w terenach przeznaczonych pod ciągi komunikacyjne. Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach przeznaczonych pod zabudowę. W zakresie sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004r. Nr 171, poz. 1800 z późn. zmianami) wraz z przepisami ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2010r. Nr 106, poz. 675 z późn. zmianami) oraz właściwymi rozporządzeniami wykonawczymi do w/w ustaw.

6. Doprowadzenie energii elektrycznej do poszczególnych obiektów należy realizować na podstawie warunków przyłączenia określonych przez ZEB Dystrybucja sp. z o.o.

Ustala się tereny istniejącej i projektowanej zabudowy rekreacji indywidualnej, oznaczone na rysunku planu – symbolami: 3US, 4US, 5US, 6US, o następujących ustaleniach:

1) zachowuje się istniejące domki rekreacji indywidualnej, ustala się możliwość ich przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, budowy nowych, pod warunkiem zachowania poniższych ustaleń planu,

2) nieprzekraczalne linie zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej – min. 15m, od linii rozgraniczającej drogi wewnętrzne – min. 6m, zgodnie z rysunkiem planu, pozostałe nieokreślone odległości od dróg na rysunku planu, regulują przepisy prawa budowlanego,

3) dostęp do drogi gminnej z istniejących i projektowanych dróg wewnętrznych,

4) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: a) ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej – 800m2, b) w granicach działki lokalizuje się: jeden budynek rekreacji indywidualnej, budynki o funkcji gospodarczo-garażowej, c) współczynnik zabudowy do 15%, d) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni obszaru: 60%, e) w granicach działki zabezpieczyć miejsca postojowe dla min. 1 samochodu, f) ogrodzenia muszą być ażurowe, wysokość ogrodzenia nie może przekraczać 1,5m; zakazuje się ogrodzeń pełnych i betonowych, zaleca się z siatki, ukryte w zieleni.

5) parametry i wskaźniki zabudowy: a) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: 2, w tym poddasze, b) dach symetryczny dwuspadowy lub wielopołaciowy, c) nachylenie połaci dachowych: 35-50°, d) pokrycie dachowe: dachówka lub blacha dachówkopodobna w odcieniu ceglastoczerwonym, grafitowym, ciemny brąz lub materiał naturalny: gont drewniany, trzcina, e) wysokość budynku: do 9 m, f) poziom posadowienia posadzki parteru nie wyżej niż 0,5m ponad poziom terenu,

6) zaleca się zmniejszenie ilości działek poprzez łączenie sąsiednich niezabudowanych działek i na powiększonym w ten sposób terenie realizację jednego budynku rekreacji indywidualnej,

7) teren w konturze o symbolu 3US, w sąsiedztwie linii energetycznej SN 15kV, stanowi strefę uciążliwości, w której zakazuje się wznoszenia budynków, teren ten zagospodarować zielenią niską. Zagospodarowanie w sąsiedztwie linii wymaga uzgodnienia z ZEB Dystrybucja Sp. z o.o. Zakład Sieci Ełk.

Odległość do turystycznego miasta Giżycka wynosi około 6km.

Bardzo urokliwa okolica. Nieruchomość położona z dala od miejskiego zgiełku stwarza świetne warunki do wypoczynku. Cicha, bardzo spokojna i malownicza okolica. Atrakcyjna lokalizacja pod kątem rekreacyjnym. Bardzo dobry dojazd.

Jezioro Kisajno zajmuje południową część zespołu jez. Mamry. Jego powierzchnia wynosi 1896 ha, długość 8,5 km, szerokość do 3 km, a głębokość sięga 25 m. W południowej części jeziora znajduje się kilkanaście wysp, które są ulubionymi miejscami gniazdowania i żerowania licznych gatunków ptaków wodnych. Wszystkie wyspy są ścisłymi rezerwatami. Na południu jez. Kisajno łączy się kanałem z jez. Tajty i Niegocin. Na północy, na wysokości Królewskiego i Wysokiego Rogu, graniczy z jez. Dargin.

Przystanie jachtowe nad jez. Kisajno:


 • Przystań żeglarska Stranda

 • Port jachtowy Sailor

 • Almatur Giżycko

 • Centralny Ośrodek Sportu

CENA: 85 000 zł  DO NEGOCJACJI!

WSPÓŁPRACUJEMY Z WIELOMA BANKAMI, BEZPŁATNIE BADAMY ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ I POMAGAMY Z FORMALNOŚCIAMI AŻ DO URUCHOMIENIA KREDYTU!

Zainteresowanych serdecznie zapraszam,

kontakt Ewelina Kordan tel. (pokaż numer),

tel. (pokaż numer) 

Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Biuro Nieruchomości Nowy Dom (licencja nr: 12752)

Pokaz wiecej...
!

Błąd podczas ładowania mapy

Prosimy spróbuj ponownie później

W pobliżu...

Pierkunowo

Spróbuj oddalić mapę, żeby wyświetlić więcej punktów w tej okolicy.
wersja beta

Szacunkowa wycena nieruchomości

Na bazie rzeczywistych cen kupna-sprzedaży z bazy urban.one Dowiedz się więcej

Raport cen ofertowych

Na bazie cen w serwisie Otodom

giżycki: zakres cen ofertowych

Działki

85 000
Min.
15 000
Max.
6 393 150

40%

działek w tym powiecie ma niższą cenę

Porównywalne działki poniżej 85 000 zł

Wszystkie działki poniżej 85 000 zł

Średnie ceny ofertowe Działki

Powiat

giżycki

od 15 000 zł do 6 393 150

Ta oferta
85 000
-74%
Śr. Cena
337 047

Cena 74% poniżej średniej


warmińsko-mazurskie

Województwo

warmińsko-mazurskie

od 1 000 zł do 32 000 000

Ta oferta
85 000
-81%
Śr. Cena
454 513

Cena 81% poniżej średniej


giżycki

Powiat

giżycki

od 1 zł/m² do 100 478 zł/m²

Ta oferta
62 zł/m²
-92%
Śr. Cena
820 zł/m²

Cena/m² 92% poniżej średniej


warmińsko-mazurskie

Województwo

warmińsko-mazurskie

od 0 zł/m² do 100 478 zł/m²

Ta oferta
62 zł/m²
-56%
Śr. Cena
141 zł/m²

Cena/m² 56% poniżej średniej


giżycki
giżycki: średnie ofertowe ceny sprzedaży

Nr oferty w Otodom: 49145350

Nr oferty w biurze nieruchomości: NDG-GS-1024

Liczba wyświetleń strony: 1410

Data dodania: ponad 14 dni temu

Data aktualizacji: ponad 14 dni temu