5 900 000 zł
 • 2 475 m²
Natolin, łódzki wschodni, łódzkie
Oferta biura nieruchomości

Działka przemysłowa na sprzedaż - Natolin k. Łodzi

Natolin, łódzki wschodni, łódzkie
5 900 000 zł
2 384 zł/m²
 • 1/9
 • 2/9
 • 3/9
 • 4/9
 • 5/9
 • 6/9
 • 7/9
 • 8/9
 • 9/9
Oferta biura nieruchomości
Patrycja Włodarczyk
608
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

 • Powierzchnia: 2 475 m²
 • Rynek: wtórny
 • Ogrzewanie: tak

Opis

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu na sprzedaż nieruchomość gruntową znajdującą się w Natolinie, położonym w zachodniej części gminy Nowosolna, w odległości kilkunastu kilometrów od Łodzi. 

W okolicy funkcjonuje kilka centrów logistycznych, w tym: magazyn centralny OBI, magazyn centralny hurtowni hydrauliczno-elektrycznej Onninen, a nieco dalej magazyn centralny Panattoni Europe Polska.

Na działce o powierzchni 24 283 m2 znajduje się hala produkcyjno-magazynowa wraz z częścią biurowo-socjalną, budynek magazynowy oraz budynek mieszkalny.

Miejscowość Natolin jest korzystnie usytuowana względem Łodzi i autostrady A1. Nieruchomość położona jest niespełna 1 km od granicy gminy Nowosolna ze stolicą województwa oraz około 1,2 km od wjazdu na autostradę A1 z drogi krajowej nr 72 (węzeł autostradowy „Brzeziny”), będącej głównym ciągiem komunikacyjnym gminy w kierunku wschód - zachód, co jest dużym atutem w przypadku nieruchomości o funkcji produkcyjno - magazynowej. Odległość od Centrum Łodzi, rozumiana jako skrzyżowanie ul. Piotrkowskiej z Al. Piłsudskiego/Mickiewicza wynosi około 16 km.

W niewielkiej odległości od nieruchomości, w ramach ustanowionej w planie miejscowym przez władze gminy Nowosolna kilkuhektarowej strefy przedsiębiorczości gminy obejmującej miejscowości Natolin i Teolin, znajdują się ponadto nieruchomości zabudowane budynkami o funkcji produkcyjno-magazynowo-usługowej, powstałe po 2000 roku. W ww. strefie funkcjonują m.in. RIDI Polska Sp. z o.o., członek RIDI Group, i wcześniej już wspomniane magazyny centralne OBI i hurtowni hydrauliczno -elektrycznej Onninen. W bliskim otoczeniu nieruchomości, przy drodze krajowej nr 72, znajduje się stacja paliw BLISKA (również dla tirów) i hotel z restauracją.

Hala produkcyjno - magazynowa o wymiarach ok 35 m x 70 m ma powierzchnię netto 2 474,99 m2 i składa się z części produkcyjno-magazynowej (jednokondygnacyjnej) oraz części biurowo-socjalnej (dwukondygnacyjnej). Budynek nie jest podpiwniczony. 

Cześć produkcyjno-magazynowa

W północnej części budynku znajduje się powierzchnia magazynowa o wymiarach netto 1 200 m² z dwoma wrotami wjazdowymi o wymiarach 280 x 300 mm. W północno-zachodnim narożniku magazynu znajduje się pomieszczenie dyspozytora oraz kotłownia.
W południowej części budynku znajduje się powierzchnia produkcyjna, składająca się z głównej części produkcyjnej o powierzchni netto 798,30 m2 oraz wydzielonym z przestrzeni hali pomieszczeniem lateksowania (pow. netto 183,90 m²). W południowo-wschodniej części budynku znajdują się ponadto: pomieszczenie kompresora i magazyn podręczny. Posadzkę hali stanowi płyta zbrojona włóknami rozproszonymi gr. 15 cm wykończona warstwą „ADDIMENT HEM”, przystosowana do obciążeń 5,0 t/m2. Posadzka docieplona w pasie 1 m na całej powierzchni styropianem grubości 0,05 m.

Część biurowo-socjalna

Część biurowo-socjalna znajduje się w centralnej części budynku od strony zachodniej. Jest to część dwukondygnacyjna. Na parterze znajdują się pomieszczenie kierownika oraz pomieszczenia socjalne i sanitarne: szatnie, jadalnia, palarnia, umywalnie, WC. Na piętrze z kolei: pomieszczenia biurowe, WC i niewielkie pomieszczenie gospodarcze. Komunikację pionową zapewnia klatka schodowa (schody dwubiegowe z podestem).

Budynek mieszkalny - dom

Dom posiada 2 kondygnacje nadziemne (parter i poddasze użytkowe) oraz 1 kondygnację podziemną.
Powierzchnia zabudowy wynosi 139,80 m2,powierzchnia użytkowa: 293,93 m2 . 
Usytuowane od strony zachodniej wejście do budynku prowadzi do dużego przedpokoju, z którego można dostać się do schodów na poddasze, jednego z pokoi na parterze oraz korytarza, prowadzącego do pozostałych 3 pokoi, niewielkiej łazienki oraz kuchni. Na poddaszu znajduje się duży salon (z wyjściem na balkon), 2 mniejsze pokoje, kuchnia i łazienka.
Dostęp do podpiwniczenia odbywa się poprzez klatkę schodową, usytuowaną w środkowej części parteru oraz poprzez wrota garażowe, usytuowane w południowej ścianie budynku. Piwnica składa się z garażu, 2 pomieszczeń magazynowych, pomieszczenia gospodarczego oraz kotłowni.

Budynek magazynowy

Budynek o powierzchni 212 m2 ma stalową konstrukcję i posadzkę wyłożoną betonową kostką. 

W OGŁOSZENIU PODANO CENĘ NETTO.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani ofertą, prosimy o kontakt z Patrycją 608 336 322.

***Prezentowane powyżej dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.***


We are pleased to present you the land property for sale located in Natolin in the western part of the Nowosolna commune, a dozen or so kilometers from Łódź.

On a plot of 24 283 m2, there is a production and warehouse hall with an office and social part, a warehouse building and a residential building.

Natolin is conveniently located in relation to Łódź and the A1 motorway. The property is located less than 1 km from the border of the Nowosolna commune with the capital of the province and about 1.2 km from the entry to the A1 motorway from the national road No. 72 ("Brzeziny" motorway junction), which is the main communication route of the commune in the east-west direction, which is a big advantage in the case of real estate with a production and warehouse function. Distance from the center of Łódź, understood as the crossroads of ul. Piotrkowska from Al. Piłsudskiego / Mickiewicza is about 16 km.

A short distance from the real estate, within the framework of the municipality of Nowosolna, established in the local plan by the municipality, there are also properties developed with buildings with a production, storage and service function, created after 2000. In the above-mentioned the zone functions, among others RIDI Polska Sp. z o.o., a member of the RIDI Group, the central OBI warehouse and the Onninen hydraulic and electrical warehouse (central warehouse). In the immediate vicinity of the property, by the national road No. 72, there is a BLISKA petrol station (also for trucks) and a hotel with a restaurant.

The production and storage hall with dimensions of approximately 35 m x 70 m has a net area of ​​2,474.99 m2 and consists of a production and storage part (one-storey) and an office and social part (two-storey). The building is not a basement.

Production and storage part

In the northern part of the building there is a storage area with net dimensions of 1 200 m² with two entry gates 280 x 300 mm. In the north-west corner of the warehouse there is a dispatcher's room and a boiler room.
In the southern part of the building there is a production area, consisting of the main production part with a net area of ​​778.30 m2 and a room for latexing separated from the hall space (net area 183.90 m²). In the south-eastern part of the building there is also: a compressor room and a handy storage. The floor of the hall is a slab reinforced with grit fibers. 15 cm finished with the layer "ADDIMENT HEM", adapted for loads of 5.0 t / m2. The floor is insulated in the belt of 1 m on the entire surface with foamed polystyrene, 0.05 m thick.

Office and social part

The office and social part is located in the central part of the building from the west. It is a two-story part. On the ground floor there is a manager's room, as well as social and sanitary rooms: changing rooms, a dining room, a smoking room, washbasins, a toilet. On the first floor, in turn: office rooms, a toilet and a small utility room. Vertical communication is provided by a staircase (two-speed stairs with a landing).

Residential building - house

The house has two above-ground storeys (ground floor and attic) and one underground storey.
The building area is 139.80 m2, usable area: 293.93 m2.
Located on the west side, the entrance to the building leads to a large hall, from which you can get to the stairs to the attic, one of the rooms on the ground floor and a corridor leading to the other 3 rooms, a small bathroom and kitchen. In the attic there is a large living room (with access to the balcony), 2 smaller rooms, kitchen and bathroom.
Access to the basement is via a staircase, located in the middle part of the ground floor and through a garage door, located in the southern wall of the building. The basement consists of a garage, 2 storage rooms, a utility room and a boiler room.


Warehouse building

The building with an area of ​​212 m2 has a steel structure and a floor lined with a concrete cube.

IN THE ANNOUNCEMENT, IT HAS GIVEN THE NET PRICE.

If you are interested in the offer, please contact Patrycja 608 336 322.

*** The data presented above is for information purposes only and does not constitute an offer within the meaning of the Civil Code. ***


Informacje dodatkowe

 • magazynowe
 • prąd
 • kanalizacja
 • woda

Mapa


Inne ogłoszenia Homest Polska


Nr oferty w Otodom: 58525644
Nr oferty w biurze nieruchomości: 561211992
Data dodania: 7 months ago
Data aktualizacji: 9 days ago
Zgłoś naruszenie
 • Biuro nieruchomości
 • Homest Polska
 • Homest Polska
 • 608
 • Stawki 2a lok. 37, 00-193, Warszawa, mazowieckie
 • Zobacz wszystkie nieruchomości
Zadzwoń