Działka budowlana położona opodal jeziora Dołgie.

Dołgie, szczecinecki, zachodniopomorskie

49 900 zł
Kontakt
    • Cena 49 900 zł 18 zł/m²
    • Powierzchnia 2 846 m²
    • Typ działki budowlana
    • Wymiary: 65x44

Opis

NOWA NIŻSZA CENA - 49 900 zł!

DZIAŁKA BUDOWLANA POŁOŻONA OK. 320 METRÓW OD JEZIORA DOŁGIE

(DOSTĘP DO JEZIORA POPRZEZ UDZIAŁ W DRODZE WEWNĘTRZNEJ),

DOŁGIE, GM. BIAŁY BÓR.

Działka nr 198/105 o pow. 2846 m2, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem 129MN,Ut - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz teren zabudowy usług turystyki.

Działka o płaskim ukształtowaniu terenu, w całości porośnięta trawą.

Wymiary działki: ok. 44m x 65m.

Klasy gruntów: RV - grunty orne.
Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.

Media:

- prąd w drodze gminnej przy działce;

- kanalizacja w drodze gminnej przy działce;

- wodociąg w drodze wewnętrznej.

Dojazd drogą gruntową, ok. 500 metrów od drogi asfaltowej.

Wraz z nieruchomością sprzedawany jest także udział do 96/2880 części w nieruchomości składającej się z działek gruntu nr 198/93; 198/98; 198/99; 198/104; 198/115; 198/121, 198/122 mających charakter dróg wewnętrznych i dostępu do jeziora Dołgie.

Działka znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu "Jeziora Szczecineckie".

Określono następujące zasady zagospodarowania przestrzennego i kształtowania zabudowy:
- wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe);
- geometria dachów: dwu lub wielospadowe;
- nachylenie połaci dachowych: od 30 do 50 stopni;
- powierzchnia zabudowy: maks. 25% powierzchni działki;
- powierzchnia biologicznie czynna: min. 55% powierzchni działki;
- minimalna powierzchnia działki: 1500 m2.
Określono następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
- dla projektowanej zabudowy, ustala się maksymalne wysokości zabudowy:
a) dla budynków jednokondygnacyjnych: do 6,0 m;
b) dla budynków dwukondygnacyjnych: do 12,0 m;
- ustala się wysokość nowych budynków garażowych i gospodarczych: 1 kondygnacja (i ewentualnie poddasze nieużytkowe), przy czym wysokość kalenicy lub innego najwyżej położonego pokrycia dachu nie może przekroczyć 5 m od poziomu terenu;
- nową zabudowę, rozbudowę części budynków należy lokalizować stosownie do obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych na rysunku planu;
- ustala się lokalizację zabudowy gospodarczej i garażowej w odsunięciu od obowiązującej nieprzekraczalnej linii zabudowy tj. w odległości nie mniejszej niż całkowita długość bocznej ściany budynku zlokalizowanego na froncie działki;
- na wszystkich terenach zabudowy mieszkaniowej, mieszkalno-usługowej ustala się pokrycie dachów pochyłych o nachyleniu powyżej 30 stopni dachówką ceramiczną, betonową lub innym materiałem dachówkopodobnym w kolorach odcieni czerwieni, odcieni brązu, antracytu, czerni;
- w obszarze planu obowiązuje zakaz lokalizacji blaszanych: garaży i obiektów gospodarczych;
- zakazuje się realizację przęseł ogrodzeń i parkanów, z prefabrykowanych elementów betonowych;
- ustala się zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i kontrastowych zestawień kolorystycznych w ramach jednego budynku.
Określono następujące zasady w zakresie infrastruktury technicznej:
- zasilenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;
- zaopatrzenie w wodę: z sieci;
- odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych, dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów typu przydomowa oczyszczalnia ścieków lub pompownia ścieków;
- w zakresie kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wód gruntowych ustala się realizację systemu odprowadzenia wód deszczowych poprzez retencję gruntową: odprowadzenie wód na własny grunt i/lub magazynowanie w zbiornikach (otwartych lub zamkniętych) zgodnie z przepisami odrębnymi;
- w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: ogrzewanie budynków z indywidualnych lub lokalnych kotłowni opalanych paliwami stałymi, gazowymi, olejem opałowym lub biomasą, dopuszcza się alternatywne systemy wykorzystujące źródła energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne, energię elektryczną, itp., jako ogrzewanie wspomagające można użyć kominków i piecyków kominkowych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych.

Kupujący bez prowizji.
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.

Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.
Kupno przez Pomorską Giełdę Nieruchomości to:
– 0% prowizji,
– bezpieczeństwo transakcji,
– fachowa obsługa,
– wsparcie w negocjacjach,
– możliwość skorzystania z pośrednictwa kredytowego.

Pokaz wiecej...

Film prezentujący nieruchomość

!

Błąd podczas ładowania mapy

Prosimy spróbuj ponownie później

W pobliżu...

Dołgie, szczecinecki, zachodniopomorskie

Spróbuj oddalić mapę, żeby wyświetlić więcej punktów w tej okolicy.
wersja beta

Szacunkowa wycena nieruchomości

Na bazie rzeczywistych cen kupna-sprzedaży z bazy urban.one Dowiedz się więcej

Raport cen ofertowych

Na bazie cen w serwisie Otodom

szczecinecki: zakres cen ofertowych

Działki

49 900
Min.
12 000
Max.
13 134 200

35%

działek w tym powiecie ma niższą cenę

Porównywalne działki poniżej 49 900 zł

Wszystkie działki poniżej 49 900 zł

Średnie ceny ofertowe Działki

Powiat

szczecinecki

od 12 000 zł do 13 134 200

Ta oferta
49 900
-80%
Śr. Cena
262 292

Cena 80% poniżej średniej


zachodniopomorskie

Województwo

zachodniopomorskie

od 7 500 zł do 57 350 000

Ta oferta
49 900
-90%
Śr. Cena
512 504

Cena 90% poniżej średniej


szczecinecki

Powiat

szczecinecki

od 1 zł/m² do 2 553 zł/m²

Ta oferta
18 zł/m²
-59%
Śr. Cena
44 zł/m²

Cena/m² 59% poniżej średniej


zachodniopomorskie

Województwo

zachodniopomorskie

od 0 zł/m² do 3 357 zł/m²

Ta oferta
18 zł/m²
-85%
Śr. Cena
125 zł/m²

Cena/m² 85% poniżej średniej


szczecinecki
szczecinecki: średnie ofertowe ceny sprzedaży

Nr oferty w Otodom: 47683144

Nr oferty w biurze nieruchomości: 0504193

Liczba wyświetleń strony: 901

Data dodania: ponad 14 dni temu

Data aktualizacji: 15.11.2018