Działka budowlana położona opodal jeziora Dołgie.

Dołgie, szczecinecki, zachodniopomorskie

49 900 zł
Kontakt
    • Cena 49 900 zł 18 zł/m²
    • Powierzchnia 2 846 m²
    • Typ działki budowlana
    • Wymiary: 65x44

Opis

NOWA NIŻSZA CENA - 49 900 zł!

DZIAŁKA BUDOWLANA POŁOŻONA OK. 320 METRÓW OD JEZIORA DOŁGIE

(DOSTĘP DO JEZIORA POPRZEZ UDZIAŁ W DRODZE WEWNĘTRZNEJ),

DOŁGIE, GM. BIAŁY BÓR.

Działka nr 198/105 o pow. 2846 m2, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem 129MN,Ut - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz teren zabudowy usług turystyki.

Działka o płaskim ukształtowaniu terenu, w całości porośnięta trawą.

Wymiary działki: ok. 44m x 65m.

Klasy gruntów: RV - grunty orne.
Przed wybudowaniem budynku działka podlega procedurze wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w Starostwie Powiatowym.

Media:

- prąd w drodze gminnej przy działce;

- kanalizacja w drodze gminnej przy działce;

- wodociąg w drodze wewnętrznej.

Dojazd drogą gruntową, ok. 500 metrów od drogi asfaltowej.

Wraz z nieruchomością sprzedawany jest także udział do 96/2880 części w nieruchomości składającej się z działek gruntu nr 198/93; 198/98; 198/99; 198/104; 198/115; 198/121, 198/122 mających charakter dróg wewnętrznych i dostępu do jeziora Dołgie.

Działka znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu "Jeziora Szczecineckie".

Określono następujące zasady zagospodarowania przestrzennego i kształtowania zabudowy:
- wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe);
- geometria dachów: dwu lub wielospadowe;
- nachylenie połaci dachowych: od 30 do 50 stopni;
- powierzchnia zabudowy: maks. 25% powierzchni działki;
- powierzchnia biologicznie czynna: min. 55% powierzchni działki;
- minimalna powierzchnia działki: 1500 m2.
Określono następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
- dla projektowanej zabudowy, ustala się maksymalne wysokości zabudowy:
a) dla budynków jednokondygnacyjnych: do 6,0 m;
b) dla budynków dwukondygnacyjnych: do 12,0 m;
- ustala się wysokość nowych budynków garażowych i gospodarczych: 1 kondygnacja (i ewentualnie poddasze nieużytkowe), przy czym wysokość kalenicy lub innego najwyżej położonego pokrycia dachu nie może przekroczyć 5 m od poziomu terenu;
- nową zabudowę, rozbudowę części budynków należy lokalizować stosownie do obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych na rysunku planu;
- ustala się lokalizację zabudowy gospodarczej i garażowej w odsunięciu od obowiązującej nieprzekraczalnej linii zabudowy tj. w odległości nie mniejszej niż całkowita długość bocznej ściany budynku zlokalizowanego na froncie działki;
- na wszystkich terenach zabudowy mieszkaniowej, mieszkalno-usługowej ustala się pokrycie dachów pochyłych o nachyleniu powyżej 30 stopni dachówką ceramiczną, betonową lub innym materiałem dachówkopodobnym w kolorach odcieni czerwieni, odcieni brązu, antracytu, czerni;
- w obszarze planu obowiązuje zakaz lokalizacji blaszanych: garaży i obiektów gospodarczych;
- zakazuje się realizację przęseł ogrodzeń i parkanów, z prefabrykowanych elementów betonowych;
- ustala się zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji i kontrastowych zestawień kolorystycznych w ramach jednego budynku.
Określono następujące zasady w zakresie infrastruktury technicznej:
- zasilenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej;
- zaopatrzenie w wodę: z sieci;
- odprowadzenie ścieków: do kanalizacji sanitarnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych, dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów typu przydomowa oczyszczalnia ścieków lub pompownia ścieków;
- w zakresie kanalizacji deszczowej i odprowadzenia wód gruntowych ustala się realizację systemu odprowadzenia wód deszczowych poprzez retencję gruntową: odprowadzenie wód na własny grunt i/lub magazynowanie w zbiornikach (otwartych lub zamkniętych) zgodnie z przepisami odrębnymi;
- w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: ogrzewanie budynków z indywidualnych lub lokalnych kotłowni opalanych paliwami stałymi, gazowymi, olejem opałowym lub biomasą, dopuszcza się alternatywne systemy wykorzystujące źródła energii: pompy ciepła, kolektory słoneczne, energię elektryczną, itp., jako ogrzewanie wspomagające można użyć kominków i piecyków kominkowych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych.

Kupujący bez prowizji.
Przedstawione informacje zostały opracowane na podstawie danych uzyskanych od Zamawiającego, mogą różnić się od stanu faktycznego i ulec zmianie oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Warunki wykonania infrastruktury technicznej do uzgodnienia z instytucjami branżowymi.

Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości.
Kupno przez Pomorską Giełdę Nieruchomości to:
– 0% prowizji,
– bezpieczeństwo transakcji,
– fachowa obsługa,
– wsparcie w negocjacjach,
– możliwość skorzystania z pośrednictwa kredytowego.

Pokaz wiecej...

Film prezentujący nieruchomość

!

Błąd podczas ładowania mapy

Prosimy spróbuj ponownie później

W pobliżu...

Dołgie, szczecinecki, zachodniopomorskie

Spróbuj oddalić mapę, żeby wyświetlić więcej punktów w tej okolicy.
wersja beta

Szacunkowa wycena nieruchomości

Na bazie rzeczywistych cen kupna-sprzedaży z bazy urban.one Dowiedz się więcej

Raport cen ofertowych

Na bazie cen w serwisie Otodom

szczecinecki: zakres cen ofertowych

Działki

49 900
Min.
9 000
Max.
13 134 200

35%

działek w tym powiecie ma niższą cenę

Porównywalne działki poniżej 49 900 zł

Wszystkie działki poniżej 49 900 zł

Średnie ceny ofertowe Działki

Powiat

szczecinecki

od 9 000 zł do 13 134 200

Ta oferta
49 900
-81%
Śr. Cena
266 918

Cena 81% poniżej średniej


zachodniopomorskie

Województwo

zachodniopomorskie

od 5 300 zł do 57 350 000

Ta oferta
49 900
-90%
Śr. Cena
516 614

Cena 90% poniżej średniej


szczecinecki

Powiat

szczecinecki

od 1 zł/m² do 204 zł/m²

Ta oferta
18 zł/m²
-42%
Śr. Cena
31 zł/m²

Cena/m² 42% poniżej średniej


zachodniopomorskie

Województwo

zachodniopomorskie

od 0 zł/m² do 8 532 zł/m²

Ta oferta
18 zł/m²
-85%
Śr. Cena
126 zł/m²

Cena/m² 85% poniżej średniej


szczecinecki
szczecinecki: średnie ofertowe ceny sprzedaży

Nr oferty w Otodom: 47683144

Nr oferty w biurze nieruchomości: 0504193

Liczba wyświetleń strony: 986

Data dodania: ponad 14 dni temu

Data aktualizacji: 14.01.2019