40 000 zł
  • 908 m²
Oferta biura nieruchomości

Działka, 908 m², Jedlina-Zdrój

40 000 zł
Oferta biura nieruchomości
Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
748
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

  • Powierzchnia: 908 m²
  • Typ działki: budowlana

Opis

Jedlina-Zdrój, dnia 08.04.2019 r.

GPM.6840.19.2016

WYCIĄG

Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

B U R M I S T R Z M I A S T A J E D L I N A-Z D R Ó J

ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0908 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Józefa Bema, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 344/8, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00057787/3.

I. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:

1) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój, nieruchomość oznaczona jest symbolem 3M z zapisem teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej.

2) w ewidencji gruntów oznaczona jest użytkiem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

II. CENA WYWOŁAWCZA: 40 000 zł

Cena zostanie powiększona o podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż objęta jest podatkiem od towarów i usług w stawce 23%.

III. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU:

Przetarg odbędzie się w dniu

10 maja 2019 r. o godzinie 11:00

w siedzibie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój przy ulicy Poznańskiej nr 2.

IV. WYSOKOŚĆ WADIUM, FORMA, TERMIN I MIEJSCE JEGO WNIESIENIA:

Wadium należy wnieść w pieniądzu w wysokości 4 000 zł,- na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój nr 13102050950000560200114280 w PKO BP S.A. I Oddział w Wałbrzychu, nie później niż 2 maja 2019 r. z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie) „wadium-działka nr 344/8”.

V. INFORMACJA O MIEJSCU WYWIESZENIA I PUBLIKACJI OGŁOSZENIA:

Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta (.bip.jedlinazdroj.eu) i na stronie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój (.jedlinazdroj.eu). Wyciąg z ogłoszenia opublikowany zostanie w Monitorze Urzędowym oraz wywieszony na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie gminy Jedlina-Zdrój.

VI. DANE TELEADRESOWE, POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU:

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

58-330 Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska nr 2

tel. 748510963

Sporządziła: J. Wiśniewska

Kontakt:
Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
tel: 748510963


Mapa


Szacunkowa wycena nieruchomości

Na bazie rzeczywistych cen kupna-sprzedaży z bazy urban.one Dowiedz się więcej


Inne ogłoszenia Monitor Urzędowy


Nr oferty w Otodom: 58665552
Nr oferty w biurze nieruchomości: 22724/3186/OGS
Data dodania: 16 days ago
Data aktualizacji: 16 days ago