Działka, 899 m², Ruciane-Nida

Ruciane-Nida, warmińsko-mazurskie

70 000 zł
Kontakt
    • Cena 70 000 zł
    • Powierzchnia 899 m²
    • Typ działki budowlana

Opis

IGK.6840.38.2016 Ruciane - Nida,16.05.2018 r.

Ogłoszenie VI publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane -Nida ogłasza VI publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, niżej wymienionej:

działka ozn. nr geod. 192/335, o pow. 899 m2, położona w obrębie Ruciane-Nida, gm. Ruciane -Nida. Ujawniona jest w księdze wieczystej OL1P/(pokaż numer). Nieruchomość jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: MW– tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

cena wywoławcza netto 70 000,00 zł, wadium 10 000,00 zł.

VI publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 21 czerwca 2018 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4.

1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do 18 czerwca 2018 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane -Nida. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.

2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej.

3. Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 23% podatku VAT. Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.

4. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.

5. Cena sprzedaży nie podlega rozłożeniu na raty. Wymagalna jest w drodze jednorazowej wpłaty przed spisaniem umowy notarialnej.

6. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

8. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej oraz .

9. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane -Nida Al. Wczasów 4, pokój nr 3, tel. (pokaż numer), fax (pokaż numer).

Podano do publicznej wiadomości: od dnia 16 maja 2018 r. do dnia 18 czerwca 2018 r.

Burmistrz

Miasta i Gminy Ruciane -Nida

Kontakt:
Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida
tel: (pokaż numer)

Pokaz wiecej...
!

Błąd podczas ładowania mapy

Prosimy spróbuj ponownie później

W pobliżu...

Ruciane-Nida

Spróbuj oddalić mapę, żeby wyświetlić więcej punktów w tej okolicy.

Raport cen ofertowych

Na bazie cen w serwisie Otodom

piski: zakres cen ofertowych

Działki

70 000
Min.
22 000
Max.
15 000 000

30%

działek w tym powiecie ma niższą cenę

Porównywalne działki poniżej 70 000 zł

Wszystkie działki poniżej 70 000 zł

Średnie ceny ofertowe Działki

Powiat

piski

od 22 000 zł do 15 000 000

Ta oferta
70 000
-92%
Śr. Cena
926 469

Cena 92% poniżej średniej


warmińsko-mazurskie

Województwo

warmińsko-mazurskie

od 1 000 zł do 32 000 000

Ta oferta
70 000
-86%
Śr. Cena
533 693

Cena 86% poniżej średniej


piski

Powiat

piski

od 2 zł/m² do 7 300 zł/m²

Ta oferta
78 zł/m²
-62%
Śr. Cena
206 zł/m²

Cena/m² 62% poniżej średniej


warmińsko-mazurskie

Województwo

warmińsko-mazurskie

od 1 zł/m² do 119 617 zł/m²

Ta oferta
78 zł/m²
-57%
Śr. Cena
181 zł/m²

Cena/m² 57% poniżej średniej


piski
piski: średnie ofertowe ceny sprzedaży

Nr oferty w Otodom: 53911076

Nr oferty w biurze nieruchomości: 19224/3186/OGS

Liczba wyświetleń strony: 66

Data dodania: 16.05.2018

Data aktualizacji: 16.05.2018

Otodom w Twoim Telefonie