819 000 zł
  • 6 223 m²
Oferta biura nieruchomości

Działka, 6 223 m², Jaworzno

819 000 zł
Oferta biura nieruchomości
TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna
661
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

  • Powierzchnia: 6 223 m²
  • Typ działki: budowlana

Opis


OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego

Spółka TAURON Wytwarzanie S.A.

z siedzibą w Jaworznie przy ul. Promiennej 51, 43-603 Jaworzno,

NIP 632-17-92-812, REGON 276854946, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000003157 przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w kwocie 1.502.259.310,00 zł wpłacony w całości

ZAPRASZA

do złożenia dokumentów przetargowych na zakup:

Prawa własności niezabudowanej działki gruntowej nr 109 obr. 153 m. Jaworzno o powierzchni 6.223 m2, położonej w Jaworznie - Strefa Przemysłowa II, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Jaworznie V Wydział Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta nr KA1J/00042755/4

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowanie przestrzennego Terenów Przemysłowych „Zachód” w Jaworznie zatwierdzonego Uchwałą nr LV /743/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 czerwca 2006r. (DZ. Urz. Woj. Śląskiego nr 87 poz. 2448) przedmiotowa działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem 8U – Tereny Zabudowy Usługowej.

Współrzędne GPS – N: 50°13’14.87”; E: 19°12’38,69”

Cena wywoławcza netto przedmiotu przetargu wynosi 819 000,00 zł (słownie: osiemset dziewiętnaście tysięcy złotych 00/100)

Termin i miejsce składania ofert: ofertę należy przesłać pocztą na adres TAURON Wytwarzanie S.A., ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno lub dostarczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej (budynek A)

do dnia 21.06.2019 r. do godziny 14:00

Termin i miejsce otwarcia ofert: w dniu 26.06.2019 r. o godz. 10:00 w pokoju nr 001 w budynku C w siedzibie Spółki.

Termin i miejsce, w którym można uzyskać informacje dotyczące przedmiotu przetargu: dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 661 301 834 lub 572 886 506

od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 do dnia 20.06.2019 r.

Szczegółowe warunki Przetargu zostały opublikowane na stronie internetowej:

Złożenie wymaganych dokumentów jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta, iż zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej TAURON Wytwarzanie S.A. stanowiącej załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej tauron-nieruchomoś.

Kontakt:
TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna
tel: 661301834


Mapa


Szacunkowa wycena nieruchomości

Na bazie rzeczywistych cen kupna-sprzedaży z bazy urban.one Dowiedz się więcej


Inne ogłoszenia Monitor Urzędowy


Nr oferty w Otodom: 58391704
Nr oferty w biurze nieruchomości: 22560/3186/OGS
Data dodania: a month ago
Data aktualizacji: a month ago