Działka, 24 m², Jedlina-Zdrój

Jedlina-Zdrój, dolnośląskie

2 500 zł
Kontakt
    • Cena 2 500 zł
    • Powierzchnia 24 m²
    • Typ działki budowlana

Opis

Jedlina-Zdrój, dn. 15 maja 2018 r.

GPM.6840.21.2016

WYCIĄG

Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU


B U R M I S T R Z M I A S T A J E D L I N A-Z D R Ó J

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0024 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Pięknej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 114/5, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/(pokaż numer).

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA;

1) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój nieruchomość oznaczona jest symbolem 8MW z zapisem teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

2) w ewidencji gruntów oznaczona jest użytkiem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

CENA WYWOŁAWCZA: 2 500 zł

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż objęta jest podatkiem od towarów i usług w stawce 23%.

TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU;

Przetarg odbędzie się w dniu 18 czerwca 2018 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój przy ulicy Poznańskiej nr 2.

WYSOKOŚĆ WADIUM, FORMA, TERMIN I MIEJSCE JEGO WNIESIENIA;

Wadium należy wnieść w pieniądzu w wysokości 250 zł,- na rachunek Gminy Jedlina-Zdrój nr 13102050950000560200114280 w PKO BP S.A. I Oddział w Wałbrzychu, nie później niż 11 czerwca 2018 r. tytułem na dowodzie wpłaty (przelewie) „wadium działka nr 114/5”

INFORMACJA O MIEJSCU WYWIESZENIA I PUBLIKACJI:

Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta () i na stronie Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój (.jedlinazdroj.eu).

DANE TELEADRESOWE, POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU:

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

ul. Poznańska nr 2

tel. (pokaż numer)

Sporządziła: J. Wiśniewska

Kontakt:
Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
tel: (pokaż numer)

Pokaz wiecej...
!

Błąd podczas ładowania mapy

Prosimy spróbuj ponownie później

W pobliżu...

Jedlina-Zdrój

Spróbuj oddalić mapę, żeby wyświetlić więcej punktów w tej okolicy.

Nr oferty w Otodom: 53909916

Nr oferty w biurze nieruchomości: 19216/3186/OGS

Liczba wyświetleń strony: 63

Data dodania: 16.05.2018

Data aktualizacji: 16.05.2018

Otodom w Twoim Telefonie