Działka, 14 860 m², Słubice

Słubice, lubuskie, Niepodległości

2 300 000 zł
Kontakt
    • Cena 2 300 000 zł 155 zł/m²
    • Powierzchnia 14 860 m²
    • Typ działki budowlana

Opis

Zarząd Powiatu Słubickiego
ogłasza

siódmy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Słubickiego

Lp.: 1

Działka ewidencyjna:
Nr: 580/2
Pow. [ha]: 1,4860

Położenie nieruchomości: Słubice, al. Niepodległości

Nr księgi wieczystej: GW1S/(pokaż numer)

Opis nieruchomości: niezabudowana

Cena wywoławcza [zł] netto: 2.300.000,00

Wadium [zł] netto: 230.000,00


Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień sprzedaży.

Termin przeprowadzonych przetargów: 10.02.2017 r., 24.04.2017 r., 28.06.2017 r., 21.09.2017 r., 30.11.2017 r., 06.02.2018 r.

1. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

2. Dla powyższej działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przeznaczenie nieruchomości w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słubice – tereny usług.

Zgodnie z decyzją nr 8/13 Burmistrza Słubic z dnia 27.03.2013 r. znak: WGN.6730.8.2013.KH o warunkach zabudowy, teren przeznaczono pod inwestycję polegającą na budowie dziewięciu wielorodzinnych budynków mieszkalnych (zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z możliwością wprowadzenia usług w parterze).

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1) wniesienie wadium w pieniądzu nie później niż 3 dni przed przetargiem.

Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Słubicach nr 15 8369 0008 0063 7248 2000 0100 w Banku Spółdzielczym O/Słubice. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Starostwa;

2) okazanie dowodu wniesienia wadium organizatorowi przetargu bezpośrednio przed otwarciem przetargu,

3) osoby fizyczne/ reprezentanci osób prawnych lub innych podmiotów wylegitymują się ważnym dowodem tożsamości,

4) reprezentanci osób prawnych lub innych podmiotów stający do przetargu – okażą dokument potwierdzający prawo do reprezentowania (aktualny odpis z KRS, statut lub umowę spółki lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej – wydane nie później niż 3 miesiące przed datą przetargu, w przypadku kopii – powinny być parafowane za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta – zgodnie z zasadą prezentacji).

4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedawcy. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu. Koszt sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.

5. Przetarg odbędzie się 12 czerwca 2018 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Piłsudskiego 20 w Słubiach.

7. Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży wyznaczy właściciel w ciągu 21 dni, licząc od dnia zamknięcia przetargu, o czym powiadomi nabywcę nie później niż na 7 dni przed terminem zawarcia umowy sprzedaży.

8. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Słubicach, pokój nr 202, 201 lub pod nr tel. (pokaż numer), (pokaż numer).


Słubice, dnia 2018-04-05

Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Słubicach
tel: (pokaż numer)

Pokaz wiecej...
!

Błąd podczas ładowania mapy

Prosimy spróbuj ponownie później

W pobliżu...

al. Niepodległości

Spróbuj oddalić mapę, żeby wyświetlić więcej punktów w tej okolicy.
wersja beta

Szacunkowa wycena nieruchomości

Na bazie rzeczywistych cen kupna-sprzedaży z bazy urban.one Dowiedz się więcej

Raport cen ofertowych

Na bazie cen w serwisie Otodom

słubicki: zakres cen ofertowych

Działki

2 300 000
Min.
33 528
Max.
5 380 000

96%

działek w tym powiecie ma niższą cenę

Porównywalne działki poniżej 2 300 000 zł

Wszystkie działki poniżej 2 300 000 zł

Średnie ceny ofertowe Działki

Powiat

słubicki

od 33 528 zł do 5 380 000

Ta oferta
2 300 000
+357%
Śr. Cena
503 124

Cena 357% powyżej średniej


lubuskie

Województwo

lubuskie

od 2 200 zł do 144 000 000

Ta oferta
2 300 000
+490%
Śr. Cena
389 800

Cena 490% powyżej średniej


słubicki

Powiat

słubicki

od 2 zł/m² do 1 923 zł/m²

Ta oferta
155 zł/m²
-6%
Śr. Cena
166 zł/m²

Cena/m² 6% poniżej średniej


lubuskie

Województwo

lubuskie

od 0 zł/m² do 45 269 zł/m²

Ta oferta
155 zł/m²
+39%
Śr. Cena
111 zł/m²

Cena/m² 39% powyżej średniej


słubicki
słubicki: średnie ofertowe ceny sprzedaży

Nr oferty w Otodom: 53345164

Nr oferty w biurze nieruchomości: 18819/3186/OGS

Liczba wyświetleń strony: 348

Data dodania: ponad 14 dni temu

Data aktualizacji: 14.05.2018

Otodom w Twoim Telefonie