Działka, 13 382 m², Kołobrzeg

Kołobrzeg, kołobrzeski, zachodniopomorskie

1 338 200 zł
Kontakt
  • Cena 1 338 200 zł 100 zł/m²
  • Powierzchnia 13 382 m²
  • Typ działki budowlana
  • Wymiary: długość: bd, szerokość: bd
  • Ogrodzenie: tak
 • Media

  • prąd
  • gaz
  • kanalizacja
  • woda
 • Dojazd

  • utwardzony

Opis

Kołobrzeg - Korzystno.
Korzystno to miejscowość na styku granic administracyjnym z Kołobrzegiem.

Oferujemy bardzo dużą i urokliwą działkę budowlaną o pow. 1,33 ha z wydanym pozwoleniem na budowę domu jednorodzinnego z budynkiem gospodarczym.

Cały nieruchomość składa się z 4 działek w tym 3 mają pow. po 3.000 m2 i jedna 4.382 m2. 

Wymiary i kształt połączonej działki:
Działka ma kształt nieregularnego prostokąta o wymiarach:
167 m x 90 m x 110 m x 117 m

Działka jest ogrodzona ze wszystkich stron a od frontu posiada bramę wjazdową.

Wzdłuż płotu nasadzono ponad 600 krzewów, tuj
- odmiana Brabant,zimozielone, które tworzą zielony żywopłot wykonany na podmurówce betonowej z siatką systemową.

Pozwolenie na budowę:
Pod koniec 2015 roku została wydana decyzja przez Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu pozwalająca na budowę domu jednorodzinnego z budynkiem gospodarczym.

Droga dojazdowa:
dojazd do nieruchomości drogą gminną utwardzoną na której ułożone są płyty betonowe.

Uzbrojenie terenu:
Działka posiada pełne uzbrojenie w drodze dojazdowej.

Sprzedaż działki wraz z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę.

Trzy z czterech działek podlegają pod zapisy plany zagospodarowania przestrzennego gdzie jest napisane:

Dla terenu zabudowy zagrodowej, ustala się:

1) przeznaczenie: pod zabudowę zagrodową z dopuszczeniem realizacji usług agroturystycznych;

2) zasady zagospodarowania terenu: zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,- 10,0 m od linii rozgraniczającej drogi KDD.13, - tylna linia zabudowy 45 m od linii rozgraniczającej drogi KDD.13,- 5 m od granicy terenu R.9; powierzchnia zabudowy nie większa niż 20% powierzchni działki, powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niż 70% powierzchni działki,
3) warunki zabudowy w zakresie wysokości budynków mieszkalnych: do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, maksymalna wysokość budynku do 9,0 m, maksymalna wysokość poziomu gzymsu, okapu do 4,5 m;
4) warunki zabudowy w zakresie układu i formy dachów:
dla budynku mieszkalnego - nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami prostopadłymi do frontowej linii zabudowy,
dla budynków gospodarczych - nakaz stosowania dachów stromych z kalenicami równoległymi do frontowej linii zabudowy;
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i pokrycia dachów: stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien połaciowych, kąt nachylenia od 30 do 50, pokrycie dachówką ceramiczną, dopuszczalne pokrycie materiałem dachówko-podobnym, kolorystyka: odcienie czerwieni;
6) zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości: dopuszcza się wtórny podział działek, ustala się minimalne powierzchnie wydzielanych działek: 3000 m2, ustala się minimalne szerokości frontów działek: od 35 m, dopuszczalny kąt położenia granic nowo wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 75 do 90;
7) wymogi komunikacyjne i inżynieryjne: obsługa komunikacyjna z drogi KDD.13, miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w przypadku lokalizacji usług agroturystycznych zgodnie z zasadami określonymi w 11; warunki w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z 12.
8) zasady ochrony środowiska: teren jest położony w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Dorzecze Parsęty; obowiązują warunki ochrony zgodnie z 6 ust. 1;
9) ze względu na słabą nośność gruntów, lokalizację inwestycji należy poprzedzić szczegółowymi badaniami gruntowymi.
10) ustalenia dotyczące stawek procentowych ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30,0%.

Jedna z działek posiada funkcję pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, dla której ustala się:

1) przeznaczenie: pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - wolno stojącą z dopuszczeniem realizacji budynków gospodarczych i garażowych;

2) zasady zagospodarowania terenu:
a) zabudowa w wyznaczonych liniach zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,- 10 m od linii rozgraniczającej drogi KDZ.1,
- 10 m od linii rozgraniczającej drogi KDD.13,
- tylna linia zabudowy w odległości 45 m od linii rozgraniczającej drogi KDD.13,
b) powierzchnia zabudowy nie większa niż 25% powierzchni działki,
c) powierzchnia biologicznie czynna - nie mniejsza niż 50% powierzchni działki,
d) w przypadku lokalizacji usług dopuszcza się sytuowanie nośników reklamowych i szyldów o powierzchni do 1 m2;
3) warunki zabudowy w zakresie wysokości budynków mieszkalnych:
a) do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,
b) maksymalna wysokość budynku do 9,0 m,
c) maksymalna wysokość poziomu gzymsu, okapu do 4,5 m;
4) warunki zabudowy w zakresie układu i formy dachów: nakaz stosowania dachów stromych, z kalenicami równoległymi do frontowej linii zabudowy;
5) warunki zabudowy w zakresie kąta nachylenia i pokrycia dachów:
a) stosowanie dachów symetrycznych dwu- lub wielospadowych z dopuszczeniem lukarn i okien połaciowych,
b) kąt nachylenia od 35 do 50,
c) pokrycie dachówką ceramiczną, dopuszczalne pokrycie materiałem dachówko-podobnym,
d) kolorystyka: odcienie czerwieni, brązu;
6) zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości:
a) dopuszcza się wtórny podział działek,
b) ustala się minimalne powierzchnie wydzielanych działek: 1500 m2,
c) ustala się minimalne szerokości frontów działek: od 25 m,
d) dopuszczalny kąt położenia granic nowo wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 75 do 90;
7) wymogi komunikacyjne i inżynieryjne:
a) obsługa komunikacyjna z drogi KDD.13,
b) miejsca postojowe: minimum 2 miejsca; w przypadku lokalizacji usług minimum 3 miejsca;
c) warunki w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z 12;
8) zasady ochrony środowiska: teren jest położony w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Dorzecze Parsęty; obowiązują warunki ochrony zgodnie z 6 ust. 1;
9) ze względu na słabą nośność gruntów, lokalizację inwestycji należy poprzedzić szczegółowymi badaniami gruntowymi.
10) ustalenia dotyczące stawek procentowych ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30,0% z wyłączeniem części działki nr 335 objętej w poprzednim planie funkcją MN.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach uzyskanych od właściciela nieruchomości i mogą różniċ się od stanu faktycznego. Podane ceny i czynsze mogą ulec zmianie. Zalecamy osobiste zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Zapraszamy !

Pokaz wiecej...
!

Błąd podczas ładowania mapy

Prosimy spróbuj ponownie później

W pobliżu...

Kołobrzeg, kołobrzeski, zachodniopomorskie

Spróbuj oddalić mapę, żeby wyświetlić więcej punktów w tej okolicy.

Raport cen ofertowych

Na bazie cen w serwisie Otodom

Kołobrzeg: zakres cen ofertowych

Działki

1 338 200
Min.
40 000
Max.
7 000 000

89%

działek w tej miejscowości ma niższą cenę

Porównywalne działki poniżej 1 338 200 zł

Wszystkie działki poniżej 1 338 200 zł

Średnie ceny ofertowe Działki

Miejscowość

Kołobrzeg

od 40 000 zł do 7 000 000

Ta oferta
1 338 200
+261%
Śr. Cena
370 570

Cena 261% powyżej średniej


kołobrzeski

Powiat

kołobrzeski

od 21 000 zł do 21 220 000

Ta oferta
1 338 200
+134%
Śr. Cena
571 037

Cena 134% powyżej średniej


Kołobrzeg

Miejscowość

Kołobrzeg

od 11 zł/m² do 3 357 zł/m²

Ta oferta
100 zł/m²
-56%
Śr. Cena
227 zł/m²

Cena/m² 56% poniżej średniej


kołobrzeski

Powiat

kołobrzeski

od 1 zł/m² do 3 357 zł/m²

Ta oferta
100 zł/m²
-36%
Śr. Cena
158 zł/m²

Cena/m² 36% poniżej średniej


Kołobrzeg
Kołobrzeg: średnie ofertowe ceny sprzedaży

Kupno

Ta oferta 1 338 200

Lokalizacja: Kołobrzeg

Cena powyżej średniej

Porównywalne oferty

Wynajem

14 500 zł/mc

Średnia cena wynajmu działki w lokalizacji: Kołobrzeg

Porównywalne oferty

Nr oferty w Otodom: 47596312

Nr oferty w biurze nieruchomości: 20734

Liczba wyświetleń strony: 1009

Data dodania: ponad 14 dni temu

Data aktualizacji: 06.02.2019