Działka, 1 277 m², Wyszków

Wyszków, wyszkowski, mazowieckie

270 000 zł
Kontakt
    • Cena 270 000 zł
    • Powierzchnia 1 277 m²
    • Typ działki budowlana

Opis

Wyszków, dn. 05.12.2018r.

BURMISTRZ WYSZKOWA

OGŁASZA VI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Wyszków oznaczonej numerem ewidencyjnym 2621/5 o pow. 1277m2, położonej w Wyszkowie, przy ul. Szpitalnej, dla której Sąd Rejonowy w Wyszkowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą OS1W/(pokaż numer).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami.

Cena wywoławcza nieruchomości – 270.000,00zł (wadium 39.000,00zł)

Cena wywoławcza nieruchomości stanowi około 50% wartości nieruchomości.

Terminy poprzednich przetargów:

20.02.2018r., 09.05.2018r., 18.07.2018r., 26.09.2018r., 05.12.2018r.

UWAGA: Przez działkę przebiega linia energetyczna. Właściciel sieci ma prawo wystąpić do właściciela nieruchomości o ustanowienie służebności przesyłu.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 stycznia 2019r. o godz. 13.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 126A – sala ślubów).

Przystępujący do przetargu winni wpłacić na rzecz Gminy Wyszków wadium w wysokości podanej w nawiasie z adnotacją: „Przetarg w dniu 15.01.2019r. ul. Szpitalna”, najpóźniej do dnia 10 stycznia 2019r. na konto nr 19 8931 0003 0002 2233 2029 0007 w Banku Spółdzielczym w Wyszkowie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać następujące dokumenty:

1) Dokument tożsamości.

2) Przy nabywaniu nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku wspólnego, należy złożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na dokonanie nabycia z podaniem numeru nieruchomości oraz notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu.

3) Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

4) Pełnomocnicy powinni złożyć pełnomocnictwo z poświadczeniem własnoręczności podpisu.

5) W przypadku pełnomocnictwa notarialnego - wypis lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.

6) W przypadku osób prawnych należy przedłożyć dokument uprawniający do reprezentowania firmy (np. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców).

Całą wylicytowaną kwotę, po uwzględnieniu wadium należy wpłacić, najpóźniej w terminie 7 dni przed datą zawarcia aktu notarialnego.

W przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy. Zgodnie z § 12 uchwały Nr XIX/189/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony koszty notarialne i wieczystoksięgowe ponosi nabywca.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, pokój 125, tel. (pokaż numer). Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie:

Kontakt:
Urząd Miasta Wyszków
tel: (pokaż numer)

Pokaz wiecej...
!

Błąd podczas ładowania mapy

Prosimy spróbuj ponownie później

W pobliżu...

Wyszków, wyszkowski, mazowieckie

Spróbuj oddalić mapę, żeby wyświetlić więcej punktów w tej okolicy.

Raport cen ofertowych

Na bazie cen w serwisie Otodom

Wyszków: zakres cen ofertowych

Działki

270 000
Min.
63 000
Max.
3 544 000

61%

działek w tej miejscowości ma niższą cenę

Porównywalne działki poniżej 270 000 zł

Wszystkie działki poniżej 270 000 zł

Średnie ceny ofertowe Działki

Miejscowość

Wyszków

od 63 000 zł do 3 544 000

Ta oferta
270 000
-66%
Śr. Cena
813 470

Cena 66% poniżej średniej


wyszkowski

Powiat

wyszkowski

od 24 999 zł do 3 544 000

Ta oferta
270 000
-13%
Śr. Cena
313 054

Cena 13% poniżej średniej


Wyszków

Miejscowość

Wyszków

od 32 zł/m² do 650 zł/m²

Ta oferta
211 zł/m²
+11%
Śr. Cena
189 zł/m²

Cena/m² 11% powyżej średniej


wyszkowski

Powiat

wyszkowski

od 2 zł/m² do 650 zł/m²

Ta oferta
211 zł/m²
+151%
Śr. Cena
83 zł/m²

Cena/m² 151% powyżej średniej


Wyszków
Wyszków: średnie ofertowe ceny sprzedaży

Nr oferty w Otodom: 56970052

Nr oferty w biurze nieruchomości: 21590/3186/OGS

Liczba wyświetleń strony: 41

Data dodania: 07.12.2018

Data aktualizacji: 07.12.2018