1 850 000 zł
  • 1 215 m²
Oferta biura nieruchomości

Działka, 1 215 m², Warszawa

1 850 000 zł
Oferta biura nieruchomości
Marcin Zakrzewski
513
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

  • Powierzchnia: 1 215 m²
  • Typ działki: budowlana
  • Ogrodzenie: tak

Opis

Oferujemy Państwu na sprzedaż wyjątkową nieruchomość położoną wśród rezydencjonalnej zabudowy w Starym Aninie. Prestiżowa okolica charakteryzująca się nowymi domami położonych na dużych działkach. Wszystkie media w ulicy.

Dla danego obszaru został opracowany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który mówi:

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MJ ustala się jako przeznaczenie podstawowe – zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:
1) istniejącą – do kontynuacji użytkowania z dopuszczeniem modernizacji i przebudowy
z zachowaniem skali i charakteru architektonicznego istniejącego osiedla;
2) uzupełniającą – na wolnych działkach oraz wymienną – w miejscach zabudowy
zdegradowanej.
2. Dopuszcza się na terenie realizację funkcji usługowych o uciążliwości nie wykraczającej poza teren własnej działki.
3. Ustala się typ zabudowy: budynki wolnostojące i bliźniacze oraz małe domy mieszkalne do 4 mieszkań.
4. Dopuszcza się zabudowę szeregową z przyłączeniem do kanalizacji miejskiej.
5. Dla nowej zabudowy ustala się następujące warunki :
1) lokalizowanie jednego budynku na jednejdziałce,
2) architektura i zagospodarowanie terenu nawiązujące do istniejącego charakteru osiedla,
3) wysokość budynków do 12m. od poziomu terenu do najwyższej kalenicy dachu,
4) dachy strome o pochyleniu połaci równym lub większym od 30 o–poddasze użytkowe,
5) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy I=0,7,
6) utrzymanie min.50% powierzchni działki biologicznie czynnej,
7) zaleca się ujednolicenie ogrodzeń sąsiadujących posesji.

Kontakt:
Marcin Zakrzewski
Specjalista ds. sprzedaży
Tel: 513-401-901


Informacje dodatkowe

  • prąd
  • gaz
  • kanalizacja
  • woda
  • asfaltowy

Mapa


Szacunkowa wycena nieruchomości

Na bazie rzeczywistych cen kupna-sprzedaży z bazy urban.one Dowiedz się więcej


Inne ogłoszenia Citihome


Nr oferty w Otodom: 58168344
Nr oferty w biurze nieruchomości: 5045/1969/OGS
Data dodania: 2 months ago
Data aktualizacji: 16 days ago