Działka, 1 201 m², Junoszyno

Junoszyno, pomorskie

147 723 zł
Kontakt
    • Cena 147 723 zł
    • Powierzchnia 1 201 m²
    • Typ działki budowlana

Opis

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim


O G Ł A S Z A


I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działki nr 254/3, 254/4, 254/5, 254/6, 254/7, 254/8, 254/9, 254/10, 254/11, 254/12, 254/13, 254/14, 254/15, 254/16 oraz 254/17 położona w Junoszynie, gmina Stegna.

Warunki planistyczne i ochronne:

Zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Junoszyno działki położone są w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych, w tym w szczególności obiekty pensjonatowe zlokalizowane w budynkach mieszkalnych lub w budynkach usługowych wolnostojących, z wyłączeniem kempingów i pól biwakowych (Uchwała Nr XXXV/347/10 Rady Gminy Stegna z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Junoszyno oraz Uchwała Rady Gminy Stegna Nr XXXIX/376/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Junoszyno.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w obrębie wsi Junoszyno, zamieszkałej przez około 400 osób, miejscowości turystycznej pasa nadmorskiego, atrakcyjnie położonej przy ujściowym odcinku Wisły, na styku Mierzei Wiślanej i Żuław Wiślanych. Centrum miejscowości oddalone jest zaledwie 1 km od Stegny i 4 km od Sztutowa. Przez miejscowość przebiega linia kolejki wąskotorowej relacji Mikoszewo – Sztutowo. Teren nieruchomości kształtem przypomina trapez i ma korzystną hipsometrię, poza tym jest nieogrodzony, niezagospodarowany i w znacznej części porośnięty krzewami i drzewami z samosiewu.

Cena wywoławcza i wadium nieruchomości:

działka 254/3 o pow. 0,1201 ha – 147 723 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote), wadium 14 772 zł,
działka 254/4 o pow. 0,1898 ha – 233 454 zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery złote, wadium 23 345 zł,
działka 254/5 o pow. 0,1816 ha – 223 368 zł (słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem złotych), wadium 22 368 zł,
działka 254/6 o pow. 0,1713 ha – 210 699 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych), wadium 21 069 zł,
działka 254/7 o pow. 0,1712 ha – 210 576 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych), wadium 21 057 zł,
działka 254/8 o pow. 0,2059 ha – 253 257 zł ( słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt siedem złotych), wadium 25 325 zł,
działka 254/9 o pow. 0,1333 ha – 163 959 zł ( słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych), wadium 16 395 zł,
działka 254/10 o pow. 0,2143 ha – 263 589 zł ( słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych), wadium 26 358 zł,
działka 254/11 o pow. 0,1380 ha – 169 740 zł ( słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych), wadium 16 974 zł,
działka 254/12 o pow. 0,2111 ha – 259 653 zł ( słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote), wadium 25 965 zł,
działka 254/13 o pow. 0,1205 ha – 148 215 zł ( słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście piętnaście złotych), wadium 14 821 zł,
działka 254/14 o pow. 0,1466 ha – 180 318 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemnaście złotych), wadium 18 031 zł,
działka 254/15 o pow. 0,2048 ha – 251 904 zł ( słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset cztery złote), wadium 25 190 zł,
działka 254/16 o pow. 0,2082 ha – 256 086 zł ( słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych), wadium 25 608 zł,
działka 254/17 o pow. 0,1642 ha – 201 966 zł ( słownie: dwieście jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych), wadium 20 196 zł.
Podane ceny są cenami brutto.

Przetarg odbędzie się w dniach 9, 10 i 13 sierpnia 2018 roku, w sali nr 9 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 23. Daty z podaniem godzin rozpoczęcia przetargów dla poszczególnych działek:

1. działka 254/3 – 9 sierpnia 2018 roku – 9:00

2. działka 254/4 – 9 sierpnia 2018 roku – 10:00

3. działka 254/5 – 9 sierpnia 2018 roku – 11:00

4. działka 254/6 – 9 sierpnia 2018 roku – 12:00

5. działka 254/7 – 9 sierpnia 2018 roku – 13:00

6. działka 254/8 – 10 sierpnia 2018 roku – 9:00

7. działka 254/9 – 10 sierpnia 2018 roku – 10:00

8. działka 254/10 – 10 sierpnia 2018 roku – 11:00

9. działka 254/11 – 10 sierpnia 2018 roku – 12:00

10. działka 254/12 – 10 sierpnia 2018 roku – 13:00

11. działka 254/13 – 13 sierpnia 2018 roku – 9:00

12. działka 254/14 – 13 sierpnia 2018 roku – 10:00

13. działka 254/15 – 13 sierpnia 2018 roku – 11:00

14. działka 254/16 – 13 sierpnia 2018 roku – 12:00

15. działka 254/17 – 13 sierpnia 2018 roku – 13:00

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne pod warunkiem wpłaty wadium w kwotach podanych w ogłoszeniu) na konto Powiatu Nowodworskiego, Żuławski Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Gdańskim o numerze 43 8306 0003 0000 4734 2000 0120. Wadium w pieniądzu należy wpłacić najpóźniej do dnia 6 sierpnia 2018 roku.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Powiatu Nowodworskiego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest posiadanie dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości lub innego dokumentu upoważniającego do występowania w przetargu, a w przypadku przedsiębiorców odpisu z właściwego rejestru zawierającego sposób reprezentacji i zaciągania zobowiązań.

Wpłacone wadium zostanie zwrócone tym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali niezwłocznie po zakończeniu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Uczestnikowi, który przetarg wygra, wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Uchylenie się od zawarcia umowy spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

Informacje dodatkowe:

1) forma nabycia nieruchomości – na własność za cenę uzyskaną w przetargu płatną jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej,

2) koszty notarialne i sądowe związane z wpisem do księgi wieczystej ponosi nabywca,

3) nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości nabycia przedmiotowej nieruchomości przez Skarb Państwa lub sprzedającą jednostkę samorządu terytorialnego.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowej nieruchomości udziela Pan Zdzisław Matkiewicz w pokoju nr 18 (I piętro), telefonicznie pod nr (pokaż numer) wew. 153.

Informacja na temat przetargu znajduje się na stronie internetowej:

Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
tel: (pokaż numer) wew. 153

Pokaz wiecej...
!

Błąd podczas ładowania mapy

Prosimy spróbuj ponownie później

W pobliżu...

Junoszyno

Spróbuj oddalić mapę, żeby wyświetlić więcej punktów w tej okolicy.

Raport cen ofertowych

Na bazie cen w serwisie Otodom

nowodworski: zakres cen ofertowych

Działki

147 723
Min.
13 000
Max.
4 500 000

45%

działek w tym powiecie ma niższą cenę

Porównywalne działki poniżej 147 723 zł

Wszystkie działki poniżej 147 723 zł

Średnie ceny ofertowe Działki

Powiat

nowodworski

od 13 000 zł do 4 500 000

Ta oferta
147 723
-76%
Śr. Cena
615 754

Cena 76% poniżej średniej


pomorskie

Województwo

pomorskie

od 2 000 zł do 60 816 000

Ta oferta
147 723
-75%
Śr. Cena
600 233

Cena 75% poniżej średniej


nowodworski

Powiat

nowodworski

od 4 zł/m² do 466 zł/m²

Ta oferta
123 zł/m²
-8%
Śr. Cena
134 zł/m²

Cena/m² 8% poniżej średniej


pomorskie

Województwo

pomorskie

od 1 zł/m² do 35 772 zł/m²

Ta oferta
123 zł/m²
-34%
Śr. Cena
187 zł/m²

Cena/m² 34% poniżej średniej


nowodworski
nowodworski: średnie ofertowe ceny sprzedaży

Nr oferty w Otodom: 54384352

Nr oferty w biurze nieruchomości: 19575/3186/OGS

Liczba wyświetleń strony: 360

Data dodania: ponad 14 dni temu

Data aktualizacji: 13.08.2018