146 094,3 zł
  • 1 089 m²
Namiarkowa, Będzin, będziński, śląskie
Oferta biura nieruchomości

Działka, 1 089 m², Będzin

Namiarkowa, Będzin, będziński, śląskie
146 094,3 zł
Oferta biura nieruchomości
TAURON Ciepło sp z o o
604
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

  • Powierzchnia: 1 089 m²
  • Typ działki: budowlana

Opis

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

w Przetargu pisemnym

TAURON Ciepło sp. z o.o.

z siedzibą w Katowicach, 40 – 126, ul. Grażyńskiego 49

NIP 954-273-20-17, REGON 242734832, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000396345, przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód

w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

ZAPRASZA

do składania w siedzibie Spółki pisemnych ofert na zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Będzinie przy ul. Namiarkowej, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 38/17 ujawnionej w księdze wieczystej nr KA1B/00028170/7 o powierzchni 1089 m2 .

Nabywca zobowiązany jest do ustanowienia nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie służebności przesyłu dla sieci ciepłowniczej 2 x Dn 300 posadowionej na działce nr 38/17 objętej księgą wieczystą nr KA1B/00028170/7 na rzecz TAURON Ciepło sp. z o.o. i każdoczesnego właściciela urządzeń przesyłowych przy czym zakres i sposób wykonywania tej służebności zostanie szczegółowo określony w umowie o ustanowienie służebności.

Cena wywoławcza wynosi: 146 094,30 zł netto (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote 30/100) .

Termin wpływu Wadium na konto Spółki: do dnia 22.10.2019r.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 25.10.2019r. do godz. 9:30 w kancelarii w siedzibie Spółki przy ul. Grażyńskiego 49 w Katowicach.

Termin i miejsce przeprowadzenia Przetargu: 25.10.2019r. godz. 9:30 w siedzibie Spółki przy ul. Grażyńskiego 49 w Katowicach (parter sala narad).

Termin i miejsce, w którym można uzyskać informacje dotyczące przedmiotu Przetargu:

Informacje można uzyskać w siedzibie Spółki przy ul. Grażyńskiego 49 w Katowicach w pokoju nr 10 oraz pod numerem telefonu 32 663 83 55, 604 562 299 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.

Zastrzeżenie: spisanie umowy sprzedaży nieruchomości odbywa się w Kancelarii Notarialnej wybranej przez Spółkę.

Szczegółowe warunki Przetargu udostępnione są na stronie internetowej Spółki , , oraz w siedzibie Spółki.

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, przeznaczona do sprzedaży, położona jest Będzinie przy ul. Namiarkowej, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 38/17 ujawnionej w księdze wieczystej nr KA1B/00028170/7 o powierzchni 1089 m2.

Działka gruntu nr 38/17 stanowi własność Skarbu Państwa. Grunt został oddany w użytkowanie wieczyste na rzecz TAURON Ciepło sp. z o.o. do dnia 05.12.2089 r.

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Przez południową część działki przebiega sieć ciepłownicza 2xDn 300 stanowiąca własność TAURON Ciepło sp. z o.o. Nabywca będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie służebności przesyłu dla ww. sieci ciepłowniczej na rzecz TAURON Ciepło sp. z o.o. i każdoczesnego właściciela tej sieci, przy czym zakres i sposób wykonywania tej służebności zostanie szczegółowo określony w umowie o ustanowienie tej służebności.

Teren, na którym zlokalizowana jest nieruchomość, jest objęty Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XXII/82/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 września 2015r. Zgodnie z zapisami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, grunt przeznaczony do sprzedaży położony jest na terenach opisanych jako: C5. MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, C6. ZP – teren zieleni urządzonej.

Zastrzeżenie: spisanie umowy sprzedaży nieruchomości odbywa się w Kancelarii Notarialnej wybranej przez Spółkę.

Kontakt:
TAURON Ciepło sp. z o.o.
tel: 604 562 299


Mapa


Szacunkowa wycena nieruchomości

Na bazie rzeczywistych cen kupna-sprzedaży z bazy urban.one Dowiedz się więcej


Inne ogłoszenia Monitor Urzędowy


Nr oferty w Otodom: 59793219
Nr oferty w biurze nieruchomości: 24641/3186/OGS
Data dodania: 16 days ago
Data aktualizacji: 16 days ago
Zgłoś naruszenie
  • Biuro nieruchomości
  • Monitor Urzędowy
  • Monitor Urzędowy
  • 502
  • Armii Krajowej, 83-330, Żukowo, kartuski, pomorskie
  • Zobacz wszystkie nieruchomości
Zadzwoń