Dom w Tokarni koło Myślenic

Tokarnia, myślenicki, małopolskie

309 000 zł
Kontakt
    • Cena 309 000 zł 2 060 zł/m²
    • Powierzchnia 150 m²
    • Rynek: wtórny
    • Liczba pokoi: 6
    • Rodzaj zabudowy: wolnostojący

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach

Karolina Szynalik-Żywicka

Kancelaria Komornicza, ul. Piłsudskiego 14, Myślenice, 32-400 Myślenice

tel. (pokaż numer) / fax.

Sygnatura: KM 1406/11

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-10-2018 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Myślenicach z siedzibą przy Piłsudskiego 7, 32-400 Myślenice, pokój 20, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy , 32-436 Tokarnia, dla której SĄD REJONOWY MYŚLENICE IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1Y/(pokaż numer).

Suma oszacowania wynosi 412 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 309 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 15102028920000510200177840. Rękojmię należy wpłacać na wyżej podany rachunek bankowy uznanym najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Karolina Szynalik-Żywicka

Pokaz wiecej...
!

Błąd podczas ładowania mapy

Prosimy spróbuj ponownie później

W pobliżu...

Tokarnia, myślenicki, małopolskie

Spróbuj oddalić mapę, żeby wyświetlić więcej punktów w tej okolicy.

Raport cen ofertowych

Na bazie cen w serwisie Otodom

myślenicki: zakres cen ofertowych

6-pokojowe domy

309 000
Min.
235 000
Max.
1 600 000

14%

domów w tym powiecie ma niższą cenę

Porównywalne domy poniżej 309 000 zł

Wszystkie domy poniżej 309 000 zł

Średnie ceny ofertowe 6-pokojowe domy

Powiat

myślenicki

od 235 000 zł do 1 600 000

Ta oferta
309 000
-54%
Śr. Cena
677 550

Cena 54% poniżej średniej

5 pokoi śr. 525 067
Ta oferta 6 pokoi 309 000
7 pokoi śr. 880 368
6 pokoi
małopolskie

Województwo

małopolskie

od 89 000 zł do 5 700 000

Ta oferta
309 000
-65%
Śr. Cena
894 883

Cena 65% poniżej średniej

5 pokoi śr. 720 627
Ta oferta 6 pokoi 309 000
7 pokoi śr. 976 191
6 pokoi
myślenicki

Powiat

myślenicki

od 1 499 zł/m² do 7 058 zł/m²

Ta oferta
2 060 zł/m²
-32%
Śr. Cena
3 048 zł/m²

Cena/m² 32% poniżej średniej

6 pokoi
małopolskie

Województwo

małopolskie

od 571 zł/m² do 17 500 zł/m²

Ta oferta
2 060 zł/m²
-45%
Śr. Cena
3 796 zł/m²

Cena/m² 45% poniżej średniej

6 pokoi
myślenicki
myślenicki: średnie ofertowe ceny sprzedaży

Nr oferty w Otodom: 56146052

Nr oferty w biurze nieruchomości: ds704

Liczba wyświetleń strony: 92

Data dodania: 10.10.2018

Data aktualizacji: 10.10.2018