912 450 zł
 • 6
 • 1 171,59 m²
Warszawa, mazowieckie
Oferta biura nieruchomości

Dom,stajnia,budynek jednorodzinny/Dziakanów Nowy

Warszawa, mazowieckie
912 450 zł
779 zł/m²
 • 1/4
 • 2/4
 • 3/4
 • 4/4
Oferta biura nieruchomości
Karolina Temperowicz
661
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

 • Powierzchnia działki: 4 660 m²
 • Powierzchnia: 1 171,59 m²
 • Rynek: wtórny
 • Liczba pokoi: 6
 • Rodzaj zabudowy: wolnostojący
 • Liczba pięter: 1 piętro
 • Poddasze: użytkowe
 • Stan wykończenia: do remontu

Opis

Nieruchomość połozona w miejscowości Dziekanów Nowy

Kancelaria Komornicza nr XI w Warszawie

01-865 Warszawa ul.Broniewskiego 59A tel. 224989696 e-mail:

Km 197/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr NIERUCHOMOŚCI WA4M/00034831/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Żoliborza w Warszawie Andrzej Kulągowski prowadzący Kancelarię Komorniczą nr XI w Warszawie przy ul. Broniewskiego 59a (informacje udzielane są w godzinach 12:00-14:00, tel. 501-235-955, e-mail: , ) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 08-11-2019r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza mającego siedzibę przy ul. Kocjana 3 w sali nr 1040 odbędzie się pierwsza licytacja: 

(...)

-  nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej: 05-092 Łomianki, ul. Poziomkowa 9/11, Dziekanów Nowy, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA4M/00034831/6, stanowiącej własność dłużnika: (…)

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 351,24 m2, budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 558,37 m2 i budynkiem stajni o powierzchni użytkowej 261,98 m2, położona w miejscowości Dziekanów Nowy, gm. Łomianki. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działki o numerach ewid. 245/10 i 245/11 0 łącznej powierzchni 4.660 m2. Nieruchomość gruntowa posiada kształt wąskiego prostokąta z dołączonym wysięgnikiem, mającym stanowić dostęp do ulicy Kolejowej. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową (ulica Poziomkowa - dostęp z ulicy Rolniczej).

Suma oszacowania wynosi:1 216 600,00zł  zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 912.450 00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest: 121 660,00zł

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmie można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział II w Warszawie

07 1020 1026 0000 1802 0023 5929

Zgodnie z przepisem art. 976 S I kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Licytant przystępujący do przetargu w celu nabycia nieruchomości do majątku wspólnego powinien przedłożyć notarialnie poświadczoną zgodę małżonka na udział w licy_tacji (art. 977 k.p.c.) wraz z odpisem aktu małżeństwa. W dniu 31-10-2019 r. w godz.: 18:00-19:00 wolno oglądać przedmiotowe nieruchomości. Ponadto w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza przy ul. Kocjana Antoniego 3 wolno oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją odpisy protokołów oszacowania nieruchomości, operaty szacunkowe biegłego sądowego znajdujące się w aktach sądowych II Co 375/16. Odpisy operatów szacunkowych wolno oglądać także w kancelarii komornika w czwartki w godz. 9:00-17:00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Przyjęcia interesantów: czwartek 9:00-17:00

Telefony:

sekretariat: 22 498-9696, 22 8397125, Kmp i Kms: 22 4231142, Kmn i sprawy dotyczące nieruchomości: 501235955, Fax : 22 8694792 Informacje telefoniczne udzielane są w dni robocze w godz. 12:00 - 14:00'


Informacje dodatkowe

 • utwardzony

Mapa


Szacunkowa wycena nieruchomości

Na bazie rzeczywistych cen kupna-sprzedaży z bazy urban.one Dowiedz się więcej


Inne ogłoszenia KRUK S.A.


Nr oferty w Otodom: 59851918
Nr oferty w biurze nieruchomości:
Data dodania: 22 days ago
Data aktualizacji: 15 days ago
Zgłoś naruszenie
 • Biuro nieruchomości
 • KRUK S.A.
 • 661
 • Wołowska, 8, 51-116, Wrocław, dolnośląskie
 • Zobacz wszystkie nieruchomości
Zadzwoń