267 750 zł
 • 9
 • 340,78 m²
ul. Jarzębinowa, Szczawno-Zdrój, wałbrzyski, dolnośląskie
Oferta biura nieruchomości

Dom jednorodzinny/Szczawno- Zdrój

ul. Jarzębinowa, Szczawno-Zdrój, wałbrzyski, dolnośląskie
267 750 zł
786 zł/m²
 • 1/3
 • 2/3
 • 3/3
Oferta biura nieruchomości
Karolina Temperowicz
661
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

 • Powierzchnia działki: 720 m²
 • Powierzchnia: 340,78 m²
 • Rynek: wtórny
 • Liczba pokoi: 9

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu

Zastępca Grażyna Nowakowska

Kancelaria Komornicza, Sienkiewicza 4, Wałbrzych, 58-300 Wałbrzych

tel. 746662840 / fax. 746662835

Sygnatura: Km 5155/14

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu Zastępca Grażyna Nowakowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-11-2019 o godz. 09:50 w budynku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z siedzibą przy Słowackiego 11, 58-300 Wałbrzych, pokój 11a_213, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: (...), położonej przy Jarzębinowa 11, 58-310 Szczawno-Zdrój, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1W/00016176/8.
Opis nieruchomości:
1/2 niewydzielona część nieruchomości gruntowej, działka nr 243 o powierzchni 0,072ha położona w Szczawnie Zdroju przy ul. Jarzębinowej 11 wraz z posadowionym na niej budynkiem mieszkalnym (brak Księgi Wieczystej dla budynku) należącej do dłużnika (...) Uwaga! Stan prawny ujawniony w księdze wieczystej nieruchomości lokalowej nie jest zgodny ze stanem faktycznym. W księdze wieczystej nie ujawniono zabudowy działki domem jednorodzinnym.

Suma oszacowania wynosi 357 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 267 750,00 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 78 1090 2271 0000 0005 8400 0760.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Mapa


Szacunkowa wycena nieruchomości

Na bazie rzeczywistych cen kupna-sprzedaży z bazy urban.one Dowiedz się więcej


Inne ogłoszenia KRUK S.A.


Nr oferty w Otodom: 59818936
Nr oferty w biurze nieruchomości:
Data dodania: 8 days ago
Data aktualizacji: 8 days ago
Zgłoś naruszenie
 • Biuro nieruchomości
 • KRUK S.A.
 • 661
 • Wołowska, 8, 51-116, Wrocław, dolnośląskie
 • Zobacz wszystkie nieruchomości
Zadzwoń