Dom, 212,40 m², Radomsko

Radomsko, łódzkie, Piłsudskiego

324 000 zł
Kontakt
  • Cena 324 000 zł 1 525 zł/m²
  • Powierzchnia 212,40 m²
  • Powierzchnia działki 2 110 m²
  • Liczba pięter 1 piętro
  • Rynek: wtórny
  • Liczba pokoi: 6

Opis

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Radomsku
Jerzy Radek

Kancelaria Komornicza w Radomsku
97-500 Radomsko Reymonta 62
tel. (pokaż numer) e-mail:
NIP: (pokaż numer)

Km 1597/14

Dot. I Co 1046/17 , SSR Witold Uchroński

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - nr KW 88042

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomsku Jerzy Radek na podstawie dyspozycji normy art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25 stycznia 2018 roku o godzinie: 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Radomsku mającego siedzibę przy ul. Tysiąclecia nr 3, odbędzie się p i e r w s z a licytacja nieruchomości położonej:

1). 97-500 Radomsko, ul. Piłsudskiego 131 na działce oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 0043 - 43 miasta Radomska numerem 278/1, w klasyfikacji przyjętej według kryterium: figurującej jako: "B - tereny mieszkaniowe", o powierzchni całkowitej: 0,2110 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym trzykondygnacyjnym oraz dwoma budynkami produkcyjnymi, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radomsku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 88042 (NKW PT1R/(pokaż numer)),

stanowiącej współwłasność dłużników, p.:

JERZEGO JABŁOŃSKIEGO oraz DOROTY JADWIGI JABŁOŃSKIEJ

Przedmiotem licytacji jest:

1). Nieruchomość gruntowa zabudowana:

a). ok. 31 - letnim dwukondygnacyjnym murowanym budynkiem mieszkalnym, w zabudowie wolnostojącej, wykonanym w technologii tradycyjnej, podpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 212,40 m 2 i powierzchni zabudowy 126,00 m 2, o stolarce okiennej wykonanej z PCV i drewnianej stolarce drzwiowej, o dachu krytym blachą, zaopatrzonym w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną do szamba oraz instalację c. o. z lokalnej kotłowni, o bardzo dobrym stanie technicznym przedmiotowego budynku oraz bardzo dobrym standardzie jego wykończenia i wyposażenia,

b). ok. 31 - letnim murowanym jednokondygnacyjnym budynkiem gospodarczym w zabudowie wolnostojącej, niepodpiwniczonym, wykonanym w technologii tradycyjnej, o dachu krytym papą, wyposażonym w metalowe okna oraz drewniane drzwi i metalową bramę, o powierzchni zabudowy 251,00 m 2, zaopatrzonym w instalację elektryczną oraz wodno - kanalizacyjną, o dobrym stanie technicznym przedmiotowego budynku oraz dobrym standardzie jego wykończenia, nie wymagającym nakładów remontowych

c). ok. 31 - letnim murowanym jednokondygnacyjnym budynkiem gospodarczym, niepodpiwniczonym, o powierzchni zabudowy 28,00 m 2, połączonym od strony ściany południowej z budynkiem opisanym w punkcie b).

nieruchomość obejmuje działkę o powierzchni całkowitej: 2.110,00 m 2, posiadającą nieregularny kształt zbliżony do prostokąta o szerokości frontu ok. 35,00 metrów, zaś w dalszej części - ok. 30,00 metrów,

ogrodzoną w części frontowej płotem z metalowymi przęsłami i słupkami wspartymi na betonowej podmurówce, zaś w pozostałej części ogrodzeniem z siatki na słupkach metalowych,

nieruchomość jest częściowo zagospodarowana zielenią, została obsadzona krzewami ozdobnymi, posiada w części brukowane ciągi komunikacyjne (wjazd i wejście na działkę), teren działki jest utwardzony kostką betonową w dobrym stanie, płytami betonowymi i trylinką, nie wykazuje negatywnych cech hydrogeologicznych, teren działki jest równy, wykazujący lekki spadek w kierunku południowym

nieruchomość została wyposażona w niezbędną infrastrukturę techniczną w postaci sieci elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej do szamba

dojazd do nieruchomości następuje z drogi powiatowej, utwardzonej o nawierzchni asfaltowej (ul. Piłsudskiego),

nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej miasta Radomska w jego południowo - zachodniej części, w odległości ok. 3 km od ścisłego centrum miasta, w dzielnicy budownictwa jednorodzinnego o niskiej intensywności zabudowy przy trasie Radomsko - Szczepocice, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i obiektów usługowych.

stan prawny nieruchomości:

* dział IV księgi wieczystej jest obciążony wpisami hipotek

Nieruchomość położona jest na terenach, dla których brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z rozwiązaniem przyjętym w normie art. 154 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147), w przypadku braku planu miejscowego, przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska sposób użytkowania jest zgodny z zapisami studium.

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi: 432.000,00 zł, natomiast cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania nieruchomości i wynosi: 324 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji są zobowiązani złożyć w myśl przepisu art. 962 KPC rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania udziału, to jest 43.200,00 zł.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Bełchatowie 70 10203958 0000 9702 0095 1434

- najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w licytacji nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Radomsku przy Tysiąclecia 3 można przeglądać operat szacunkowy licytowanej nieruchomości, odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz wypis z rejestru gruntów wraz z mapką sytuacyjno - wysokościową i mapą ewidencyjną nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


z up. Komornika
Asesor Komorniczy
Urszula Radek


z up. Komornika
Asesor Komorniczy
Karolina Rutkowska


z up. Komornika
Asesor Komorniczy
Roman Balas


Komornik Sądowy
Jerzy Radek

Kontakt:
Komornik Sądowy Jerzy Radek
tel: (pokaż numer)

Pokaz wiecej...
!

Błąd podczas ładowania mapy

Prosimy spróbuj ponownie później

W pobliżu...

Piłsudskiego

Spróbuj oddalić mapę, żeby wyświetlić więcej punktów w tej okolicy.
wersja beta

Szacunkowa wycena nieruchomości

Na bazie rzeczywistych cen kupna-sprzedaży z bazy urban.one Dowiedz się więcej

Raport cen ofertowych

Na bazie cen w serwisie Otodom

łódzkie: zakres cen ofertowych

6-pokojowe domy

324 000
Min.
99 000
Max.
4 200 000

12%

domów w tym województwie ma niższą cenę

Porównywalne domy poniżej 324 000 zł

Wszystkie domy poniżej 324 000 zł

Średnie ceny ofertowe 6-pokojowe domy

Województwo

łódzkie

od 99 000 zł do 4 200 000

Ta oferta
324 000
-56%
Śr. Cena
745 401

Cena 56% poniżej średniej

5 pokoi śr. 677 077
Ta oferta 6 pokoi 324 000
7 pokoi śr. 823 794
6 pokoi

Województwo

łódzkie

od 101 zł/m² do 19 090 zł/m²

Ta oferta
1 525 zł/m²
-50%
Śr. Cena
3 093 zł/m²

Cena/m² 50% poniżej średniej

6 pokoi
łódzkie: średnie ofertowe ceny sprzedaży

Nr oferty w Otodom: 51697896

Nr oferty w biurze nieruchomości: 2240/3186/ODS

Liczba wyświetleń strony: 1892

Data dodania: ponad 14 dni temu

Data aktualizacji: 18.01.2018

Otodom w Twoim Telefonie