3 536 250 zł
  • więcej niż 10
  • 2 364,27 m²
Oferta biura nieruchomości

Dom, 2 364,27 m², Łódź

3 536 250 zł
1 496 zł/m²
Oferta biura nieruchomości
Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o o
(42
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

  • Powierzchnia działki: 1 998 m²
  • Powierzchnia: 2 364,27 m²
  • Rynek: wtórny
  • Liczba pokoi: więcej niż 10

Opis

WIDZEWSKIE

TOWARZYSTWO

BUDOWNICTWA

SPOŁECZNEGO

Sp. z o.o.


OGŁOSZENIE : PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ ZLOKALIZOWANEJ W ŁODZI PRZY ULICY NAWROT 34

Firma, siedziba spółki, adres spółki i prowadzącego przetarg:

Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Piłsudskiego 150/152 w Łodzi, ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Nawrot 34 za kwotę netto nie niższą niż 3 250 000,00 zł.

Termin i miejsce prowadzenia przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2019r w siedzibie Spółki przy Al. Piłsudskiego 150/152 w Łodzi pokój nr 140 o godzinie 10:00

Termin, w którym można obejrzeć sprzedawaną nieruchomość:

Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu za Sprzedającym pod numerem telefonu 693-609-601.

Lokalizacja i parametry działki

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w centrum Łodzi przy ul. Nawrot 34 na działce nr 290 w obrębie S-06 o powierzchni 1998,0 m² dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00190482/4.

Na działce przy ul. Nawrot 34 znajduje się kamienica z początku XX wieku umieszczona w gminnej ewidencji zabytków. Na rewitalizację ww. obiektu posiadamy projekt budowlany i wykonawczy z 2012 roku z aktualnym pozwoleniem na budowę (pozwolenie nr DAR-UA-I.1641.2012 z dnia 27 listopada 2012).

Cena wywoławcza, wysokość wadium i postąpienia, termin i sposób wniesienia wadium::

Cena wywoławcza – 3 250 000,00 zł ( słownie trzy miliony dwieście pięćdziesiąt złotych) + podatek VAT w wysokości : 286.250 zł (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) czyli brutto: 3.536.250 zł (słownie złotych: trzy miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy i dwieście pięćdziesiąt).

Wadium wynosi – 200 000,00 zł, (słownie: dwieście tysięcy złotych).

Postąpienie minimalne – 50 000,00 zł, (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu, przelewem na konto Spółki w Banku PKO BP S.A. nr konta: 67 1020 3378 0000 1902 0011 0510 najpóźniej do dnia 3 kwietnia 2019 roku do godziny 15:00.

Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku Spółki podanego jw.

W dniu licytacji należy okazać prowadzącemu licytację oryginał dowodu wpłaty wadium.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi za cenę uzyskaną w przetargu, nie niższą niż cena wywoławcza.

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnym, związanie ofertą:

Zainteresowanym uczestnictwem w przetargu zobowiązani są wpisać się na listę uczestników w siedzibie Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Łodzi Al. Piłsudskiego 150/152 – do dnia 4 kwietnia 2019 roku do godz. 9:30. Szczegóły uczestnictwa znajdują się w warunkach przetargu stanowiących załącznik do ogłoszenia.

Szczegółowe informacje dot. przetargu ustnego są pod linkiem: /

Informacje dotyczące nieruchomości udostępnione są pod linkiem:

Ekspertyza budowlana z 2018 roku:

Kontakt:
Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
tel: (42) 674 77 14


Mapa


Szacunkowa wycena nieruchomości

Na bazie rzeczywistych cen kupna-sprzedaży z bazy urban.one Dowiedz się więcej


Inne ogłoszenia Monitor Urzędowy


Nr oferty w Otodom: 58171412
Nr oferty w biurze nieruchomości: 3644/3186/ODS
Data dodania: 10 days ago
Data aktualizacji: 10 days ago