357 750 zł
  • 664 m²
Oferta biura nieruchomości

Budynek restauracyjny+2 bud.gospodarcze/Rzeczenica

357 750 zł
539 zł/m²
Oferta biura nieruchomości
ANNA PEST
661
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

  • Powierzchnia: 664 m²
  • Rynek: wtórny
  • Umiejscowienie lokalu: oddzielny obiekt
  • Stan wykończenia: do remontu

Opis

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SL1Z/00023260/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Człuchowie Irena Ochocińska na podstawie art.953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-04-2019r. o godz 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Człuchowie znającego siedzibę przy ul. Szczecińska 1 w sali nr 6, odbędzie pierwsza licytacja nieruchomości.

- nieruchomość gruntowa oznaczona nr geodezyjnym 773 0 pow. 3134m2

zabudowana budynkiem restauracyjnym oraz dwoma budynkami

gospodarczymi

należącejdo dłużnika: (…)

położonej: 77-304 Rzeczenica, Leśna 3

dla której Sąd Rejonowy w Człuchowie V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SL1Z/00023260/1

Suma oszacowania wynosi 477 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy  i wynosi 357 750,00zł


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy  oszacowania, to jest 47 700,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o uracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy Człuchów 68 93260006 0013 7041 3000 0910 lub wpłacić. w biurze komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 w przetargu mogą uczestniczyć

osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości. operat szacunkowy biegłego sądowego wypisz rejestru gruntów wraz, z mapką akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokuemntu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóxniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Informacje dodatkowe

  • gastronomiczny
  • dojazd asfaltowy

Mapa


Inne ogłoszenia KRUK SA


Nr oferty w Otodom: 58387700
Nr oferty w biurze nieruchomości:
Data dodania: a month ago
Data aktualizacji: 3 days ago