473,4 zł /miesiąc
 • 52,60 m²
Świętochłowice, Piaśniki, ul. Wojciecha Korfantego
Oferta prywatna

Atrakcyjny lokal

Świętochłowice, Piaśniki, ul. Wojciecha Korfantego
473,4 zł /miesiąc
9 zł/m²
Oferta prywatna
gzm
32-
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

 • Powierzchnia: 52,60 m²
 • Umiejscowienie lokalu: w centrum handlowym
 • Piętro: parter
 • Stan wykończenia: gotowy
 • Rok budowy: 1977

Opis

ZARZĄD  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  W  ŚWIĘTOCHŁOWICACH

UL. WODNA 8  OGŁASZA  PRZETARG  OFERTOWY – PISEMNY  NA  NAJEM

LOKALU  UŻYTKOWEGO  PRZY  UL.  KORFANTEGO 1/I .

I.          Dane  lokalu  użytkowego:

Ø  powierzchnia użytkowa                                                                                            52,60 m2 

Ø  usytuowanie i dane techniczne lokalu           w pawilonie wolnost.; składa się z 4 pomieszczeń  do

                                                                    prowadzenia usług handlowych, biurowych,  oraz 2                                                                                  pom. o charakterze zaplecza socjalno-magazynowego, 

                                                                    wyposażony   w instalacje:  wod.-kan., c.o.  i  elektryczną;

                          

Ø  termin postawienia lokalu do dyspozycji najemcy                                                    01.11.2019r.

                                                                                                                                                                     

Ø  cena wywoławcza czynszu najmu lokalu                                     9,00 zł/ m2/m-c(netto) x 52,60 m2

(niezależnie od powyższego przyszły najemca lokalu        

ponosić będzie opłaty z tytułu dostawy wody i odpr. ścieków          

dostawy c.o .oraz odbioru i zagospodarow. odpadów)                                                                                                                                                                                         

Ø  wadium w wysokości 3 miesięcznego                                                                                                   czynszu wywoławczego                                                                                                     1.420,20zł

 

II.        Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem adresu lokalu użytkowego należy składać

             w sekretariacie Spółdzielni do dnia  08.10.2019r. godz.14.00.

 

 

III.       Oferta musi zawierać:

1.      Imię i nazwisko oraz dokładny adres oferenta, zaświadczenie o prowadzonej działalności łącznie          z zaświadczeniem ZUS i Urzędu Skarbowego o terminowym  regulowaniu opłat.

2.      Oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu oraz umowy najmu lokalu użytkowego obowiązującej w tut. Spółdzielni.

3.      Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu użytkowego.

4.      Proponowaną wysokość czynszu najmu lokalu.

5.      Rodzaj planowanej działalności gospodarczej w lokalu użytkowym.

6.      Dowód wpłaty wadium - wpłaty wadium dokonuje oferent przelewem na konto: PKO BP S.A.

        1 Oddz. Świętochłowice numer: 29102023680000270200224832, w terminie do dnia 08.10.2019r.

7.   Oświadczenie o przekazaniu wpłaconego wadium na rachunek bankowy oferenta w przypadku nie

      wygrania przetargu.

 IV.       Wpłata wadium oraz nie zaleganie z opłatami czynszowymi i innymi świadczeniami  należnymi               do Spółdzielni Mieszkaniowej w Świętochłowicach ul. Wodna 8 stanowią warunek dopuszczenia                   do przetargu.

 

V.        Komisyjne otwarcie ofert przy udziale oferentów odbędzie się dnia 10.10.2019r. o godz.10.30 w salce konferencyjnej /pokój nr 6/ w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej  przy ul. Wodnej 8.

 

VI.       W przypadku złożenia większej ilości równorzędnych ofert przeprowadzona zostanie ustna licytacja wysokości czynszu najmu.

 

VII.      Wadium wygrywającego wliczone zostanie w poczet wpłat wynikających z zawartej umowy najmu lokalu  i nie podlega zwrotowi, natomiast pozostałym oferentom wypłacone zostanie na wskazany przez uczestnika przetargu rachunek bankowy.

 

VIII.    Informacje dotyczące warunków przetargu i najmu lokalu udziela Dział Gospodarki Zasobami

Mieszkaniowymi pokój nr 29, telefon 32/245-33-27.

 

IX.       Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, przerwania lub unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny.        


Informacje dodatkowe

 • gastronomiczny
 • biurowy
 • handlowy
 • usługowy
 • rolety antywłamaniowe
 • prąd
 • kanalizacja
 • woda
 • dojazd asfaltowy
 • ogrzewanie

Mapa


Inne ogłoszenia


Nr oferty w Otodom: 59686397
Nr oferty w biurze nieruchomości:
Data dodania: 5 days ago
Data aktualizacji: 3 days ago
Zgłoś naruszenie
Zadzwoń