52 ha grunt inwestycyjny kl 5 i 6

Jaźwiny, sierpecki, mazowieckie

3 500 000 zł
Kontakt
  • Cena 3 500 000 zł 7 zł/m²
  • Powierzchnia 521 469 m²
  • Typ działki rolna
  • Ogrodzenie: tak

Opis

 

Nieruchomość wiejska obejmuje zabudowania i grunt rolny o powierzchni 52 hektarów !! Jest to ziemia rolna, inwestycyjny klasa V i VI .

W pobliżu znajdują się jeziora Szczutowskie i Urszulewskie, wykorzystywane rekreacyjnie. Miejsce idealne zarówno do rekreacji jak i wszelkich inwestycji. Gmina nie posiada polanu zagospodarowania przestrzennego, ale bardzo popiera wszelkie inwestycje, a szczególnie te związane z hotelarstwem, turystyką i jej bazą szeroko pojętą. Wszelkie inicjatywy służące rozwojowi Gminy są mile widziane.

Działka siedliskowa zajmuje powierzchnię ok. 1,6 ha – ogrodzona, zagospodarowana, liczne, różnorodne nasadzenia. 2 altany.

Na działce siedliskowej znajduje się budynek mieszkalny w stylu dworkowym, zbudowany w 2000 r. Powierzchnia: 192,70 m2. Cegła. W budynku znajdują się następujące pomieszczenia: parter: salon, kuchnia, jadalnia, sień, łazienka, 2 pokoje, kotłownia z magazynem paliw i hall. Poddasze użytkowe: korytarz, 5 pokoi, garderoba, łazienka. Dodatkowo użytkowany strych. Dom podłączony jest do sieci elektrycznej i wodociągowej (funkcjonuje również lokalne ujęcie ze studni). Dodatkowo przy budynku zamontowano agregat prądotwórczy. Taras o pow. ok. 55m2, nowa glazura (wymieniana w 2015 r.)

Od drogi woj. Nr 560 do posesji prowadzi droga gruntowa, wchodząca w skład nieruchomości (długość ok 400 m). Dom wyposażono w alarm, wideodomofon. Brama wjazdowa otwierana jest automatycznie. Podjazd oświetlony.

Na działce na wprost domu (widok z tarasu) znajduje się malowniczy staw z pomostem, pow. 0,60 ha. Nad stawem zlokalizowana jest altana.  W sąsiedztwie stawu sad owocowy (różne gatunki).

W skład nieruchomości wchodzą również:

 • Budynek gospodarczo- garażowy (2000 r.), murowany z poddaszem użytkowanym jako magazyn. Pow. zabudowy 195 m2.
 • Budynek gospodarczy – użytkowany jako stajnia (2007-2008 r.) – murowany, poddasze wykorzystywane jako magazyn. Pow. zabudowy: 574,56 m2, przyłączony do sieci wodociągowej, elektrycznej, kanalizacja – zbiornik akumulujący ścieki. W budynku znajduje się mieszkanie służbowe (pokój, kuchnia, łazienka z własnym ogrzewaniem c.o.) oraz pokój kominkowy.
 • Budynek gospodarczy – murowany, pow. 1298 m2,  wymaga remontu. Przeznaczenie: kurnik. Obecnie wykorzystywany jako magazyn na słomę i siano.
 • Budynek garażowy o konstrukcji stalowej, pow. 150 m2, użytkowany jako garaż na maszyny rolnicze.

Całość zadbana, nie wymaga nakładów (poza budynkiem dawnego kurnika zlokalizowanym poza działką siedliskową – może zostać przeznaczony na działalność gospodarczą).

Posesja otoczona jest lasami, łąkami i polami, co gwarantuje spokój i ciszę, przy czym niewielka odległość od dróg wojewódzkich i krajowych (400 m do drogi woj. nr 560, ok. 7 km do drogi kraj. nr 10) zapewniają dogodną komunikację. Nieruchomość położona jest w centralnej części Polski, w odległości ok. 120 km od Warszawy, 85 km od Torunia, 45 km od Płocka.

Niniejsza oferta obejmuje całość wyposażenia domu, budynków gospodarczych i park maszynowy gospodarstwa.

Cena do uzgodnienia,zainteresowanych prosimy o składanie ofert na adres:   English description:
The real estate is located in Jaźwiny gm. Szczutowo, Sierpc district. Land area: 52 ha. Grade V and VI class. Plots form one whole. Around the forest areas, nearby are lakes Szczutowskie and Urszulewskie, used for recreational purposes. An ideal place for both recreation and any investments. The commune does not have a zoning plot, but it strongly supports all investments, especially those related to the hotel industry, tourism and its broadly understood base. All initiatives serving the development of the commune are welcome.


The habitat plot covers an area of ​​about 1.6 ha - fenced, developed, numerous, various plantings. 2 gazebos.


On the habitat plot there is a residential building in the manor style, built in 2000. Area: 192,70 m2. Brick. The building has the following rooms: ground floor: living room, kitchen, dining room, hall, bathroom, 2 rooms, boiler room with fuel warehouse and hall. Attic: corridor, 5 rooms, dressing room, addition, the attic is used. The house is connected to the electricity and water supply (there is also a local shot from the well). In addition, a power generator was installed next to the building. Terrace with an area approx. 55m2, new glaze (mentioned in 2015)
From the province road No. 560 to the property is a dirt road, which is part of the property (length approx. 400 m). The house is equipped with an alarm, a video intercom. The entrance gate is opened automatically. Driveway illuminated.


On the plot in front of the house (view from the terrace) there is a picturesque pond with a pier, area: 0.60 ha. A gazebo is located by the the vicinity of the pond fruit orchard (various species).


The property also includes:
• Economic and garage building (2000), brick with attic used as a warehouse. Pow. 195 m2 building.
• Commercial building - used as a stable (2007-2008) - brick, attic used as a warehouse. Pow. building development: 574,56 m2, connected to the water supply, electricity, sewage system - sewage storage tank. The building has a business flat (room, kitchen, bathroom with own heating c.o.) and a fireplace room.
• Commercial building - brick, area 1298 m2, needs renovation. Purpose: chicken coop. Currently used as a storage for straw and hay.
• Garage building with steel structure, area 150 m2, used as a garage for agricultural machinery.
The whole is well maintained, does not require any outlays (outside the building of the former chicken house located outside the habitat - it can be used for business purposes).


The property is surrounded by forests, meadows and fields, which guarantees peace and quiet, with a small distance from provincial and national roads (400 m to the road no. 560, about 7 km to the national road No. 10) provide convenient communication. The property is located in the central part of Poland, about 120 km from Warsaw, 85 km from Toruń, 45 km from Płock.
This offer includes all home furnishings, farm buildings and farm machinery park.
PodstawowePowierzchnia : 521 469,00 m2
VAT : zwolnione

Podstawowe
Ogrodzenie : Inne
Działka narożna : Nie
Przeznaczenie : rolna

Stan prawny
Aktualne pozwolenie na budowe : Nie
Możliwość podziału : Tak
Miejscowy plan zagosp. : Nie
Studium : Tak
Warunki zabudowy : Nie

Media
Gaz : Nie
Co miejskie : Nie


Więcej podobnych ofert nieruchomości na
Link do oferty: mieszkania[.]maxon[.]pl/oferta/150_GI_MAX_O
Prezentowane oferty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Staramy się, aby informacje dotyczące oferowanych obiektów były możliwie dokładne, kompletne i aktualne. Ze względu na okoliczności, iż informacje te pochodzą od osób trzecich i część z nich nie zawsze daje się zweryfikować, MAXON Nieruchomości Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność i aktualność

Pokaz wiecej...
!

Błąd podczas ładowania mapy

Prosimy spróbuj ponownie później

W pobliżu...

Jaźwiny, sierpecki, mazowieckie

Spróbuj oddalić mapę, żeby wyświetlić więcej punktów w tej okolicy.

Nr oferty w Otodom: 57369548

Nr oferty w biurze nieruchomości: 150/GI/MAX/O

Liczba wyświetleń strony: 81

Data dodania: 14.01.2019

Data aktualizacji: 18.01.2019