108 001 zł
 • 38 279 m²
Kamyk, kłobucki, śląskie
Oferta biura nieruchomości

-33% wartości! Działki pod Częstochową

Kamyk, kłobucki, śląskie
108 001 zł
 • 1/2
 • 2/2
Oferta biura nieruchomości
Dominik Pawłowski
795
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

 • Powierzchnia: 38 279 m²
 • Typ działki: inna

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie

Kancelaria Komornicza nr XVI w Częstochowie Agnieszka Piskuła

42-218 Częstochowa ul. Okólna 81 A

konto: 22 1050 1142 1000 0023 5516 1460

tel.: (34) 324-61-06 w godz. od 09:00 do 13:00

W odpowiedzi podać: sygn. akt Km 1997/16

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Kancelaria Komornicza nr XVI w Częstochowie Agnieszka Piskuła zawiadamia na podstawie art. 954 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 5 listopada 2019 r. o godz. 13:30 w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako:

nieruchomość gruntowa niezabudowana rolna opisana jako działki nr 200/1, i 226/1 obręb 0005 Kamyk o łacznej pow. 3,8279 ha posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie X Wydział Zamiejscowy w Kłobucku nr KW CZ2C/00002759/8.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck (UchwałaNr 52/IX/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku) nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem R - w 78%.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 162 000,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 108 000,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w kasie lubna konto komornika nr :22 1050 1142 1000 0023 5516 1460 w ING Bank Śląski SA w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 16 200,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (licytację) podając w tytule wpłaty sygnaturę akt Km 1997/16lub w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego, zaopatrzonej w uprawnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość.

Nieruchomość tą można oglądać w terminie dwóch ostatnich tygodni przed terminem planowanej licytacji w dni powszednie od godziny 10:00 do godziny 12:00 natomiast akta egzekucyjne w tym samym czasie w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ulicy ul. Dąbrowskiego 23/35 w godzinach urzędowania sądu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

UWAGA:

- Od 01 stycznia 2016 sprzedaż w trybie licytacji została objęta obowiązkiem podatkowym określonym w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09-09-2000r (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.)

- W przypadku braku odmiennego wniosku złożonego na piśmie, rękojmia osobom które nie przystąpiły do licytacji, lub nie wygrały licytacji zostanie zwrócona na rachunek z którego wpłacono rękojmie, lub przekazem pocztowym. Rękojmia nie jest zwraca w gotówce w kasie kancelarii.

………………………………………………………………………..
Zapraszamy na naszą oficjalną stronę nieruchomosci.e-ksr w celu uzyskania szerszych informacji dotyczących przedmiotowej nieruchomości jak i również na naszego bloga, gdzie można znaleźć informacje dotyczące zakupu nieruchomości na licytacji komorniczej. Zachęcamy także do wzięcia udziału w licytacjach innych nieruchomości znajdujących się w naszej ofercie.

Zespół e-ksr


Mapa


Szacunkowa wycena nieruchomości

Na bazie rzeczywistych cen kupna-sprzedaży z bazy urban.one Dowiedz się więcej


Inne ogłoszenia E-KSR.PL


Nr oferty w Otodom: 59789247
Nr oferty w biurze nieruchomości: zs1990
Data dodania: 12 days ago
Data aktualizacji: 12 days ago
Zgłoś naruszenie
 • Biuro nieruchomości
 • E-KSR.PL
 • E-KSR.PL
 • 795
 • Aleje Ujazdowskie 24/12, 00-478, Warszawa, mazowieckie
 • Zobacz wszystkie nieruchomości
Zadzwoń