306 000 zł
  • 6
  • 150 m²
Oferta biura nieruchomości

-25% wartości! Zabudowana działka pod Koninem

306 000 zł
2 040 zł/m²
Oferta biura nieruchomości
Dominik Pawłowski
795
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

  • Powierzchnia: 150 m²
  • Rynek: wtórny
  • Liczba pokoi: 6
  • Rodzaj zabudowy: wolnostojący

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Koninie

Maciej Woźniak

Kancelaria Komornicza, PCK 25, Konin, 62-500 Konin

tel. 632428837 / fax. 632428837

Sygnatura: KM 1884/15

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie Maciej Woźniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-05-2019 o godz. 13:40 w budynku Sądu Rejonowego w Koninie z siedzibą przy Chopina 28, 62-510 Konin, pokój 2.44, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Świerkowa 28, 62-500 Konin, dla której SĄD REJONOWY KONIN VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1N/00081738/7.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Konin przy ul. Świerkowej , w obrębie Wilków ,działka nr 828/1 o powierzchni 0,0807 ha . W granicach działki posadowiony został budynek mieszkalny do wykończenia . Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, z poddaszem. Na nieruchomości ustanowiono na rzecz każdoczesnego właściciela działki 828/2 nieodpłatną służebność przejazdu i przechodu przez działkę nr 828/1 wzdłuż granicy wschodniej od ulicy Świerkowej oraz prawo do przeprowadzenia mediów przez działkę 828/1 do działki 828/2

Suma oszacowania wynosi 408 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 272 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Kredyt Bank SA 92 1500 1461 1214 6003 3356 0000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

………………………………………………………………………..
Zapraszamy na naszą oficjalną stronę nieruchomosci.e-ksr w celu uzyskania szerszych informacji dotyczących przedmiotowej nieruchomości jak i również na naszego bloga, gdzie można znaleźć informacje dotyczące zakupu nieruchomości na licytacji komorniczej. Zachęcamy także do wzięcia udziału w licytacjach innych nieruchomości znajdujących się w naszej ofercie.

Zespół e-ksr


Mapa


Szacunkowa wycena nieruchomości

Na bazie rzeczywistych cen kupna-sprzedaży z bazy urban.one Dowiedz się więcej


Inne ogłoszenia E-KSR.PL


Nr oferty w Otodom: 59185592
Nr oferty w biurze nieruchomości: ds1474
Data dodania: 9 days ago
Data aktualizacji: 9 days ago