72 000 zł
  • 3
  • 75,20 m²
Oferta biura nieruchomości

-25% wartości! Udział 1/2 w mieszkaniu w Głogowie

72 000 zł
957 zł/m²
Oferta biura nieruchomości
Dominik Pawłowski
795
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

  • Powierzchnia: 75,20 m²
  • Liczba pokoi: 3
  • Rynek: wtórny

Opis

tel.: 76 853-41-41
kom.: 600-155-338

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU WYNOSZĄCEGO
1/2 CZĘŚCI W NIERUCHOMOŚCI nr KW LE1G/00092857/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Tadeusz Malinowski Z-ca Wiesław Kuriata na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 maja 2019 r. o godz. 12:50 w budynku Sądu Rejonowego w Głogowie mającego siedzibę pod adresem ul. Kutrzeby 2, 67-200 GŁOGÓW w sali nr 210, odbędzie się pierwsza licytacja udziału wynoszącego 1/2 części praw do lokalu mieszkalnego położonego pod adresem: 67-200 Głogów, ul.Kosmonautów Polskich 19/3,
dla którego Sąd Rejonowy w Głogowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
o numerze LE1G/00092857/4 .
Lokal mieszkalny zlokalizowany jest w budynku mieszkalnym wolnostojącym,
pięciokondygnacyjnym w całości podpiwniczonym na działce gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 147/1. Wielkość udział w nieruchomości wspólnej , którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynosi 378/10000.
Przedmiotowy lokal mieszkalny znajduje się na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego . Jego łączna powierzchnia wynosi 75,20m2 . Składa się on z trzech pokoi, kuchni, łazienki,ubikacji przedpokoju . Do lokalu przynależy piwnica .
Stan techniczny lokalu dość dobry. Układ pomieszczeń funkcjonalny. Wykończenie o podstawowym
W sąsiedztwie znajdują się budynki mieszkalne, obiekty handlowe, usługowe, oświatowe i służby zdrowia. Budynek wykonany w technologii uprzemysłowionej. Ławy fundamentowe wylewane z betonu żwirowego B-15 na podlewce z chudego betonu, zbrojenie podłużnie. Izolacje pionowe ścian fundamentowych abizolem R, izolacje poziome podwójną papą na lepiku. Ściany z prefabrykowanych płyt żelbetowych w systemie WK-70, zewnętrznie ocieplony styropianem.
Tynki wewnętrzne cementowo -wapienne kat. III. Stropy z prefabrykowanych płyt żelbetowych wielokanałowych. Stropodach płaski, dwuspadowy, wentylowany z elementów prefabrykowanych, kryty papą. Opierzenia, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej. Schody żelbetowe prefabrykowane, wykładane masą lastryko. Posadzki cementowe. Instalacje wewnetrzne: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, gazowa i telefoniczna.
Suma oszacowania udziału do 1/2 części praw lokalu mieszkalnego wynosi 96 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 72.000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9.600,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Legnicy 65 10203017 0000 2502 0160 0535
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Nieruchomość wolno oglądać w dniu 08 maja 2019r. o godz.14:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika akta postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Uwaga.
W przypadku przystąpienia do licytacji nieruchomości przez małżeństwo oboje małżonkowie winni być obecni lub stawający na licytację winnien przedłożyć pełnomocnictwo notarialne drugiego małżonka.
Licytacja może być odwołana na skutek czynności prawnych stron.

………………………………………………………………………..
Zapraszamy na naszą oficjalną stronę nieruchomosci.e-ksr w celu uzyskania szerszych informacji dotyczących przedmiotowej nieruchomości jak i również na naszego bloga, gdzie można znaleźć informacje dotyczące zakupu nieruchomości na licytacji komorniczej. Zachęcamy także do wzięcia udziału w licytacjach innych nieruchomości znajdujących się w naszej ofercie.

Zespół e-ksr


Mapa


Szacunkowa wycena nieruchomości

Na bazie rzeczywistych cen kupna-sprzedaży z bazy urban.one Dowiedz się więcej


Inne ogłoszenia E-KSR.PL


Nr oferty w Otodom: 59185544
Nr oferty w biurze nieruchomości: ms1463
Data dodania: 10 days ago
Data aktualizacji: 10 days ago