101 100 zł
  • 3
  • 44,90 m²
Oferta biura nieruchomości

-25% wartości! Mieszkanie w Ostrowi Mazowieckiej

101 100 zł
2 252 zł/m²
Oferta biura nieruchomości
Dominik Pawłowski
795
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

  • Powierzchnia: 44,90 m²
  • Liczba pokoi: 3
  • Rynek: wtórny

Opis

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej
Daniel Wach
Kancelaria Komornicza w Ostrowi Mazowieckiej
07-300 Ostrów Maz. ul. Lubiejewska 25a/10a
tel. (fax) 029 746 80 71 e-mail:
tel. czynny: pn 8.30-16.00, wt-pt 12.00-15.30
Km 82/17

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW OS1M/00060019/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Daniel Wach na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-05-2019r. o godz. 13:00 w sali nr 5 Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej 07-300 Ostrów Maz., ul. B.Prusa 2 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego wraz z udziałem 4770/83100 w nieuchomości wspólnej
Szacowany Lokal położony jest na trzecim piętrze w budynku wielorodzinnym, 5 - kondygnacyjnym. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 44,90 m2. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze w piwnicy o powierzchni 2,80 m2. Budynek położony jest w centralnej części miasta. Otoczenie stanowią podobne budynki wielorodzinne oraz mieszkalno-usługowe. W otoczeniu brak obiektów uciążliwych. Miejsca parkingowe zlokalizowane są przy budynku, ale ich ilość nie jest zbyt duża. Lokal nie został udostępniony do oględzin w terminie wyznaczonym. Dla potrzeb wyceny stan techniczny i standard lokalu przyjęto jako średni.

położonego: 07-300 Ostrów Maz., Batorego 17/16,
dla którego WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH W OSTROWI MAZ.
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: OS1M/00060019/3]

Suma oszacowania wynosi 134 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 101 100,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 480,00 złnajpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
BANK PEKAO SA 02 1240 5628 1111 0000 5071 3367 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.13:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. B.Prusa 2 - odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

………………………………………………………………………..
Zapraszamy na naszą oficjalną stronę nieruchomosci.e-ksr w celu uzyskania szerszych informacji dotyczących przedmiotowej nieruchomości jak i również na naszego bloga, gdzie można znaleźć informacje dotyczące zakupu nieruchomości na licytacji komorniczej. Zachęcamy także do wzięcia udziału w licytacjach innych nieruchomości znajdujących się w naszej ofercie.

Zespół e-ksr


Mapa


Szacunkowa wycena nieruchomości

Na bazie rzeczywistych cen kupna-sprzedaży z bazy urban.one Dowiedz się więcej


Inne ogłoszenia E-KSR.PL


Nr oferty w Otodom: 59185548
Nr oferty w biurze nieruchomości: ms1465
Data dodania: 6 days ago
Data aktualizacji: 6 days ago