969 900 zł
  • 680 m²
Oferta biura nieruchomości

-25% wartości! Budynki administracyjno-produkcyjne

969 900 zł
1 426 zł/m²
Oferta biura nieruchomości
Dominik Pawłowski
795
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o.więcej
Administratorem Twoich danych osobowych jest Grupa OLX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-872), przy ul. Królowej Jadwigi 43. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem przez 30 dni, w celu przesłania zapytania ogłoszeniodawcy oraz wysyłki dodatkowych ofert, które potencjalnie mogą Cię zainteresować. Nie udostępnimy Twoich danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Masz dostęp do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

Szczegóły ogłoszenia

  • Powierzchnia: 680 m²
  • Rynek: wtórny

Opis

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Płońsku
Krystyna Stolbunik-Kon
Kancelańa Komornicza ul.Plocka 69, 09-100 Plońsk
tel. 236622868,fax6622857 510035658 e-mail: .komornikplonsk.pi
Km 1511/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 19500
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płońsku Krystyna Stołbunik-Kon na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-04-2019r. o godz. 10:00 w Sąd Rejonowy w Płońsku 09-100 Płońsk, Sienkiewicza 9A odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej zabudowana działka gruntu oznaczona w ewidencji gruntów nr 13 o powierzchni 0,6100ha dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płońsku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 19500 [NKW: PL1L/00019500/2]

Nieruchomość zabudowana zespołem budynków administracyjno-produkcyjnych (budynek administracyjno-socjalny pow. użytk. 198m2, budynek produkcyjny pow. użytk. 480m2) oraz halą namiotową (nie związaną z gruntem pow. zab. 376,09m2).

Suma oszacowania wynosi 1 293 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 969 900,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć w dniu 26.04.2019r w godzinach od 9 do 13 w, kancelarii komornika rękojmie bądź potwierdzenie wpłaty rękojmi w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 129 320,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Płońsk 08 10201592 0000 2902 0054 3660 najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godzi 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Płońsku przy Sienkiewicza 9A pok. sekretariacie Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

………………………………………………………………………..
Zapraszamy na naszą oficjalną stronę nieruchomosci.e-ksr w celu uzyskania szerszych informacji dotyczących przedmiotowej nieruchomości jak i również na naszego bloga, gdzie można znaleźć informacje dotyczące zakupu nieruchomości na licytacji komorniczej. Zachęcamy także do wzięcia udziału w licytacjach innych nieruchomości znajdujących się w naszej ofercie.

Zespół e-ksr


Mapa


Inne ogłoszenia E-KSR.PL


Nr oferty w Otodom: 58778776
Nr oferty w biurze nieruchomości: ls1289
Data dodania: 5 days ago
Data aktualizacji: 5 days ago